برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

دستکاری دو سیستم فیبرینولیز و آنژیوژنز با استفاده از آنتی پلاسمینوژن منوکلونال آنتی بادی ها

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ملكي علي,ميرشاهي منوچهر,پورفتح اله علي اكبر
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

پلاسمينوژن گليكوپروتئيني تك زنجيرهاي با وزن مولكولي 92 كيلودالتون است كه از 791 اسيد آمينه تشكيل شده است. اين پيش آنزيم كه نقش اساسي سيستم فيبرينوليز را به عهده دارد توسط يكسري فعال كننده ها (Pas) به آنزيم فعال پلاسمين تبديل ميشود و نقش خود را كه همانا انحلال لخته فيبريني است به انجام ميرساند. سيستم فيبرينوليز همچنين در فرآيند آنژيوژنز نيز داراي نقش اساسي ميباشد. فعاليت سيستم فيبرينوليز از طريق ميكند. بعلاوه آنزيم پلاسمين رشد تومور و متاستاز را با واسطه فاكتورهاي رشد و فعاليت متالوپروتئازها تنظيم ميكند. آنتي بادي هاي منوكلونال بعنوان ابزارهاي بيولوژيك كارآمد نقش مهمي را در تحقيقات بنيادين ايفاء ميكنند. در اين پژوهش فعاليت سيستمهاي فيبرينوليز و آنژيوژنز در حضور آنتيپلاسمينوژن منوكلونال آنتي بادي ها مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور نخست به روشهاي مختلف چشمي، سنجش كمي قطعات DD/E به روش D-دايمر و استفاده از سوبستراي كروموژنيك S-2251 (روش اليزا)، تاثير آنتي بادي ها بر فعاليت سيستم فيبرينوليز در حضور فعال كننده ها بررسي شد. در مرحله بعدي اثر دو آنتي بادي از آنتي بادي هاي مرحله اول بر فرآيند آنژيوژنز در يك مدل رگزايي در شرايط آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد كه آنتي بادي MC2B8 كه مهاركننده فعاليت پلاسمينوژن در حضور فعال كننده هاي پلاسمينوژن است، بر فرآيند رگزايي نيز اثر مهاري دارد. A1D12 كه يك آنتي بادي عليه دومين N- ترمينال پلاسمينوژن است علاوه بر تسريع فعاليت سيستم فيبرينوليز در حضور فعال كننده ها، باعث فعال شدن فرآيند آنژيوژنز در شرايط آزمايشگاهي ميشود. با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان از آنتي بادي هاي منوكلونال ضد پلاسمينوژن بعنوان مولكولهاي بيولوژيك با ويژگي بالا جهت مهار و يا القاي فرآيندهاي آنژيوژنز و فيبرينوليز و سازوكارهاي دخيل در فعاليت اين سيستمها استفاده نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 46  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی