برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر استروئیدی آنابولیک اندروژنیک بر تری گلیسرید و لیپو پروتئین ها در ورزشکاران مرد بدنساز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سلوكي خليل*,غفاري حميدرضا,شهركي عزيز,علي پورتبريزي مليحه
 
 *معاونت پشتيباني، دانشگاه علوم پزشکي زابل
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: استروئيدهاي آنابوليک آندروژنيک بطور گسترده ايي در بسياري از ورزشکاران بمنظور افزايش توده و قواي عضلاني استفاده مي شود. هدف اين تحقيق بررسي تغييرات ميزان کلسترول، ليپو پروتئينهاي حامل کلسترول وتري گليسريد در ورزشکاران مرد بدنساز استفاده کننده از داروهاي استروئيدي آنابوليک بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي بوده و به صورت مقطعي بر روي سرم خوني 56 نفراز ورزشكاران مرد بدنساز انجام شد. 30 نفر از آنان مدت 20 تا 34 هفته بطور خود تجويزي از داروي ناندرولون دکاوئنات به ميزان 200 ميلي گرم در هفته به صورت تزريق عضلاني استفاده مي کردند (گروه اول) و 26 نفر آنان از داراي شرايط مشابهه که از داروهاي استروئيدي آنابوليک استفاده نمي کردند (گروه دوم) بصورت داوطلبانه انجام گرفت. غلظت سرمي کلسترول و ليپوپروتئينهاي حامل کلسترول
(LDL-HDL-VLDL) و تري گليسريد بررسي شد. نتايج بررسي و توسط نرم افزار Spss و آزمون  t-testمقايسه گرديد.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد که دوز بالاي استروئيدهاي آنابوليک اثر کمتري بر روي ليپو پروتئينها با چگالي سنگين داشته ولي باعث افزايش ليپو پروتئين ها با چگالي سبک مي گردند. مصرف استروئيد آنابوليک در گروه اول منجر به کاهش غلظت ليپوپروتئين ها با چگالي سنگين مي شود اما در گروه 2 تغييراتي مشاهده نگرديد. کلسترول تام تغيير چنداني نداشته اما تري گليسريد بطور معني داري افزايش مي يابد (Pvalue<0.05).
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که استفاده خود سرانه از داروهاي استروئيدي آنابوليک بمدت 20 تا 34 هفته با پيدايش اثرات نا مطلوب بر روي ليپيد ها و ليپو پروتئينهاي خون مشخص مي گردد. اين داروها عليرغم اثرات سودمند آن در کاهش غلظت ليپو پروتئين ها با چگالي سنگين دارند مي تواند منجر به افزايش ليپيدهاي آتروژنيک، ترومبو آمبولي، سکته مغزي، هيپرتروفي بطن چپ، مشکلات قلبي و عروقي و مرگ ناگهاني مي گردند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 297  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی