برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر دوزهای مختلف سویا (با ایزوفلاون و فاقد آن) بر دمانس ناشی از بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی اوراکتومی شده

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفاهاني مريم*,علي قلي هادي,اماني رضا,سركاكي عليرضا,زندمقدم احمد,حقيقي زاده محمدحسين,بدوي محمد
 
 *گروه تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: از آنجايي که هورمونهاي استروئيدي در کاهش اختلالات شناختي طي بيماريهاي تحليل برنده عصبي خصوصا بيماري آلزايمر موثرند، ولي اثرات جانبي فرواني دارند، به ديگر عوامل استروژنيکي با اثرات جانبي کمتر نياز است. هدف اين مطالعه ارزيابي اثرات دوزهاي مختلف سويا (با ايزوفلاون و فاقد آن) بر دمانس، در موشهاي صحرايي اوراکتومي شده مدل آلزايمر مي باشد.
روشها: ابتدا موشهاي صحرايي
) Wistar بجز گروه سالم) اوراکتومي شدند. حيوانات به 3 گروه اصلي تقسيم شدند: 1- سالم 2- پيش درمان 3- درمان. حيوانات گروه پيش درمان، روزانه يک نوع از پنج نوع رژيم غذايي زير را 4 هفته قبل از تخريب الکتريکي NBM دريافت کردند: از 30 گرم غذاي معمولي روزانه يا صفر گرم سويا يا 10 گرم سوياي ايزوفلاوندار يا 20 گرم سوياي ايزوفلاوندار يا 10 گرم سوياي فاقد ايزوفلاون يا 20 گرم سوياي فاقد ايزوفلاون بود. حيوانات گروه درمان نيز يکي از دو نوع رژيم غذايي زير را 4 هفته پس از آسيب الکتريکي NBM و قبل از تست حافظه دريافت کردند: 1- معمولي 2- 20 گرم سوياي ايزوفلاوندار از 30 گرم غذاي معمولي. يادگيري و حافظه فضايي با استفاده از ماز آبي موريس، قبل و بعد از آسيب الکتريکي ارزيابي شد. حيوانات در يک جلسه 6 قطعه اي (هر قطعه شامل 3 مرحله) آموزش ديدند که سکوي مخفي را پيدا کنند. پس از يادگيري، مرحله امتحان (بدون سکوي مخفي) انجام گرفت.
نتايج: حيوانات دريافت کننده رژيم حاوي سويا (ايزوفلاوندار يا فاقد ايزوفلاون) نسبت به حيوانات دريافت کننده رژيم معمولي، هم در گروه پيش درمان و هم در گروه درمان، به طور معني داري ماز را در سطح بالاتري فرا گرفتند (05/0>P).
نتيجه گيري: سويا احتمالا از طريق خاصيت آنتي اکسيداني و يا اتصال به گيرنده هاي استروژن مي تواند اثر محافظتي بر نورونهاي کولينرژيک مرتبط با يادگيري و حافظه داشته باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی