برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر ضد دردی ویتامین c و دخالت رسپتورهای NMDA در یک مدل درد نوروپاتیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفارپور سپيده,نصيري نژاد فريناز
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

غلظت بالاي اسيد اسکوربيک در CNS و آزادسازي آن همراه با فعاليت نورونهاي گلوتامينرژيک نشاندهنده اهميت اين ويتامين در عملکرد CNS مي باشد. از آنجا که رسپتورهاي NMDA در بسياري از فرآيندهاي عصبي نقش دارند هدف مطالعه حاضر بررسي نقش اين رسپتورها در ايجاد اثرات آنالژزيک ويتامين C در مدل درد نوروپاتيک مي باشد. جهت ايجاد درد بر طبق مدل CCI عصب سياتيک در پاي چپ موشهاي صحرايي تحت فشار قرار گرفت. در هفته دوم پس از CCI حيوانات 1، 5 و 10 ميلي گرم به ازاي وزن بدن محلول ويتامين C  و يا نرمال سالين دريافت کردند و 15 و 30 دقيقه پس از آن تستهاي سنجش درد در مورد آنها انجام گرفت. گروههاي جداگانه اي از حيوانات در هفته دوم پس از 30CCI دقيقه پس از دريافت اسيد اسکوربيک با غلظت 1mg/kg و يا سرم فيزيولوژي، کتامين (5mg/kg) و يا 0.01mg/kg) MK-801) دريافت نمودند و بيست دقيقه پس از آن تستهاي سنجش درد در مورد آنها انجام گرفت. جهت سنجش آلودينيا مکانيکي از ست Von frey  و جهت سنجش هايپر آلژزياي مکانيکي و حرارتي به ترتيب از تستهاي Randal sellitto و  Radiant heatاستفاده شد. تزريق اسيد اسکوربيک به ميزان 1 mg/kg اثري در تغيير آستانه درد نداشته است، در حالي که تزريق آن در مقادير 5 و 10 ميلي گرم به ازاي وزن بدن باعث افزايش آستانه درد در تستهاي سنجش هايپر آلژزياي حرارتي، مکانيکي و آلودينياي مکانيکي شده است. همچنين در حيواناتي که به همراه ويتامين، کتامين و يا MK- 801 دريافت نموده اند ميزان درد تفاوت معني داري را نسبت به گروهي که سرم فيزيولوژيک دريافت کرده بودند نشان داد. بر اساس نتايج به دست آمده تزريق ويتامين C باعث کاهش درد ايجاد شده پس از آسيب عصبي مي شود و اين اثر وابسته به دوز ضد دردي ويتامين C از طريق بلوک رسپتورهاي NMDA اعمال مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی