برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر عصاره گیاه پاغازه (Falcaria Vulgaris) بر فعالیت قلب مجزا شده رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: گوديني علي اشرف*,شكيبايي داريوش
 
 *مركز تحقيقات بيولوژي پزشكي و گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: گياه پاغازه (Falcaria Vulgaris) بشکل سنتي بعنوان يک گياه دارويي مورد مصرف داشته است. تاثير مثبت آن در تسريع بهبود زخم معده و زخم پوستي نشان داده شده و مدارکي دال بر تاثيرات قلبي آن نيز در دست مي باشد. علاوه بر آن در گياهي از همين تيره ماده اي بنام ButylidenePhthalide استخراج شده که در کاهش ايسکمي قلبي در رت موثر بوده است. نظر به اهميت موضوع مطالعه حاضر جهت بررسي تاثير عصاره گياه پاغازه بر فعاليت قلب مجزا شده رت انجام شده است.
روش ها: در اين مطالعه از رتهاي نر بالغ از نژاد ويستار
(n=11) استفاده شد. قلب هر يک از حيوانات پس از بيهوشي و جداسازي مطابق روش لانگندورف تحت پرفيوژن قرار گرفته و پارامترهاي مختلف قلبي از جمله تعداد ضربان، فشار بطن چپ و ميزان جريان مايع کرونري آنان سنجش شد. عصاره آبي- الکلي گياه به طريق خيساندن و تغليظ تهيه شده و به ترتيب مقادير 5/7 ، 15 ، 5/22 و 30 ميلي گرم با فواصل ده دقيقه اي به قلب ها تجويز شده و ميزان تغييرات پارامترهاي مختلف قلبي مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد که عصاره گياه پاغازه سبب افزايش معني دار ميزان جريان مايع کرونري از مقدار کنترل
11.52±0.6 ميلي ليتر بر دقيقه به مقادير 13.8±0.68, 12.93±0.56 و 13.78±0.85 ميلي ليتر بر دقيقه به ترتيب با دوزهاي 5/7 ، 15 و 5/22 ميلي گرم شده است (P<0.05). ميزان نوسانات فشار بطن چپ، تعداد ضربانات قلبي و فشار دياستوليک بطن تغييرات معني داري نداشته است.
نتيجه گيري: يافته ها نشان دهنده تاثير مستقيم گشاد کننده عروقي عصاره گياه بشکل مستقل از عملکرد و متابوليسم بافتي در قلب مجزا شده رت مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 148  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی