برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثرات L- کارنیتین بر روی فاکتورهای همودینامیک قلب ایزوله ایسکمیک رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قره خاني افشين,نجفي مسلم,گرجاني عليرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در اين كار پژوهشي، اثر تجويز L-كارنيتين در طي 10 دقيقه قبل و 10 دقيقه بعد ايسكمي بر روي فاكتورهاي هموديناميكي شامل فشار پايان دياستولي بطن چپ (LVEDP)، فشار انقباضي بطن چپ (LVDP)، ضربان قلب (HR)، كاركرد بطني (RPP) و جريان كرونري (CFR) مطالعه شد.
روش ها: قلب ايزوله رتهاي نر نژاد
SD بصورت تصادفي به 4 گروه 6 عضوي تقسيم شده و پس از اتصال به دستگاه لانگندروف با محلول كربس- هنسليت حاوي گاز كاربوژن تحت فشار ثابت تغذيه گرديدند. گروه كنترل در زمان استابيليزاسيون و 30 دقيقه ايسكمي ناحيه اي كربس معمولي دريافت داشت در حاليكه در گروههاي تست، كربس حاوي L-كارنيتين در غلظتهاي 5/0 ، 5/2 و 5 ميلي مولار پرفيوژن شد. HR توسط ليدهاي ECG متصل به قلب و ساير فاكتورها با كمك يك بالون داخل بطني مخصوص ثبت شدند. CFR نيز با جمع آوري مايع خروجي از قلب در زمانهاي مشخص اندازه گيري شد.
نتايج: پرفيوژن محلول كربس حاوي غلظتهاي 5/0 ، 5/2 و 5 ميلي مولار از
L-كارنيتين كاهش غير معني داري بر روي LVEDP بوجود آورد. در زمان هاي 5 ، 15 و 30 دقيقه ايسكمي، LVDP به طور معني داري با مصرف دارو كاهش يافت (P<0.05) ولي اين كاهش بسيار كمتر از گروه كنترل بود. در مقايسه با گروه كنترل، كاربرد كوتاه مدت غلظتهاي مختلف L-كارنيتين، از كاهش قابل توجه HR، RPP و CFR در طول ايسكمي جلوگيري كرد.
نتيجه گيري: نتايج نشان دادند كه
L-كارنيتين قلب ايزوله رت را از آسيب هاي ايسكمي محافظت مي كند بطوريكه عملكرد هموديناميكي قلب را طي ايسكمي از طريق كاهش LVEDP و افزايش LVDP و RPP و CFR بهبود مي بخشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 85  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی