برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر آیورمکتین بر تشنجات ناشی از لیندان در موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سپهري احسان,خياط نوري ميرهادي,بهاورنيا سيدرضي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: ليندان يك هيدروكربن كلرينه با خاصيت حشره كشي است. اين دارو در انسان و حيوانات براي از بين بردن انگلهاي خارجي استفاده ميشود. نشان داده اند كه ليندان با اثر مهاري بر روي سيستم گاباارژيك، باعث بروز تشنج مي شود. آيورمكتين يك لاكتون حلقوي بزرگ و داروي انتخابي براي درمان فيلاريازيس لنفاوي و كوري رودخانه (اونكوسركيازيس) در انسان ميباشد. چندين مطالعات نشان داده اند كه آيورمكتين داراي اثرات ضدتشنجي در مدلهاي مختلف حيواني است (اما در همه مدلها اين اثر نشان داده نشده است). احتمال دارد كه اين اثر ضدتشنجي از طريق گيرنده GABAA است، زيرا آيورمكتين به جايگاه هايي روي گيرنده GABAA متصل ميشود. هدف از اين مطالعه، تعيين اثر آيورمكتين بر تشنجات ناشي از ليندان در موش سوري است.
روش كار: حيوانات دوزهاي مختلف آيورمكتين
 60 ،40mg/kg) و 80) را به صورت داخل صفاقي، 60 دقيقه قبل از تزريق داخل صفاقي ليندان (20mg/kg) دريافت كردند. بعد از تزريق ليندان تشنجات كلونيك و تونيك مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه آيورمكتين به صورت وابسته به دوز باعث كاهش شدت تشنجات ناشي از ليندان ميشود به طوري كه آيورمكتين با دوز
40mg/kg و 80mg/kg به ترتيب كمترين (P<0.05) و بيشترين (P<0.001) اثر ضدتشنجي را داشت.
بحث و نتيجه گيري: نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه آيورمكتين اثر ضدتشنجي در تشنجات ناشي از ليندان دارد و اين اثر ضدتشنجي از طريق گيرنده
GABAA است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 38  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی