برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه اثر صبر زرد با متادون و کلونیدین در درمان اعتیاد مرفین در موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كلانتري زهرا*,جعفري حسين
 
 *گروه بهداشت، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي قزوين
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه دانشمندان و محققين بسياري در جستجوي يافتن راهي براي درمان اعتياد هستند و روشهاي بي شماري كه بكار مي برند مي توان از طب سوزني، روان درماني، دارو درماني (كلونيدين و متادون) و داروهاي گياهي نام برد. صبر زرد (Aloe Vera) در رده گياهان طبي بوده و كاربردهاي فراواني دارد. از اين گياه فرآورده هايي به صورت پماد، ژل، كرم و لوسيون براي ترميم زخمهاي پوستي و تقويت مو ساخته مي شود. در برخي كتب نيز از اين گياه به عنوان آنتاگونيست مواد اپيوئيدي ياد شده است. اين بررسي در مورد نوعي صبر زرد موسوم به سوكوترا مي باشد كه به منظور مقايسه اثر اين گياه با متادون و كلونيدين در درمان اعتياد به مرفين در موش ها انجام مي گيرد.
موارد و روشها: 36 موش سوري از نژاد آلبينو با وزن تقريبي 5/7 +- 45 گرم در 6 گروه 6 تايي به طور تصادفي انتخاب شده اند. براي شروع اعتياد هر يك از گروهها بصورت يكسان، ضمن حفظ شرايط فيزيكي و تغذيه اي براي تمامي موشها به آنها سولفات مرفين به روش گراهام مارشال براي 4 روز متوالي در سه نوبت صبح و ظهر و عصر به صورت زير جلدي با مقدار
50 m/kg تجويز شد. پس از گذشت 4 روز وزن موشها در تمام گروهها مورد اندازه گيري قرار گرفت و ثبت گرديد تا بررسي دقيق تري در مورد تغييرات وزن انجام گيرد. در طي اين 4 روز 10 دوز مرفين به همه گروهها تزريق شد. گروه A به عنوان گروه شاهد معتاد براي مقايسه با ديگر گروهها در نظر گرفته شد كه پس از ايجاد اعتياد هيچ گونه درماني براي آنها صورت نگرفت.گروه B بعد از ايجاد اعتياد، درمان دارويي بوسيله كلونيدين 3 mg/kg به صورت IP انجام شد. در گروههاي E,D,C از صبر زرد بعنوان گياه درماني در اين طرح استفاده شد و شيره برگ آن به غلظت معين با دوزهاي 10 mg/kg (دوز كم)، 20 mg/kg (دوز متوسط) و 40 mg/kg (دوز بالا)، به صورت IP به موشها تجويز گرديد. در گروه F بعد از ايجاد اعتياد داروي متادون (سه دوز در روز) به صورت IP به موشها تزريق شده و سپس علايم سندرم قطع نظير پرش، اسهال، صعود و كاهش وزن در تمامي گروهها مورد ارزيابي كمي و كيفي قرار گرفت. يك روز پس از پايان كليه دوره هاي درماني وزن همه موشها به صورت جداگانه اندازه گيري و ثبت گرديد و مجددا نالوكسان با دوز 5 mg/kg به صورت IP تزريق و علايم آن ثبت شد. در اين مطالعه براي بررسي آمــــاري از نرم افزار spss استفاده گرديد. همچنين بــراي داده هاي كمي مثل پرش و كاهش وزن از بخش آناليزي T.Test و براي داده هاي كيفي از بخش آناليزي Cross table استفاده شد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 174  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی