برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر عصاره آبی کلپوره (Teucrium Polivm L.l) بر فعالیت حرکتی معده رت در شرایط پایه و تحریک عصب واگ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كشاورزي پورتفتي زكيه*,نيازمند سعيد,حاج زاده موسي الرضا
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

هدف: هدف اين تحقيق بررسي اثر دوزهاي مختلف عصاره آبي کلپوره بر حرکات معده در شرايط پايه و تحريک عصب واگ است.
مواد و روشها: اين مطالعه به صورت تجربي بر روي دو گروه 12 تايي (گروه کنترل و تجربي) رت نژاد ويستار با وزن
(200-250 g) صورت گرفت. حيوانات پس از بيهوشي با تيوپنتال سديم (50 mg/kg, ip)، تراکئوستومي ، لاپاراتومي و گاسترودئودنوستومي شدند. عصاره آبي کلپوره به روش خيسانده تهيه و دوزهاي 80 mg/kg و 40، 20 (در حجم (1 ml آن مورد استفاده قرار گرفت. براي سنجش حرکات معده از ترانسديوسر فشار استفاده گرديد و اثر هر دوز عصاره آبي کلپوره، از جهت فرکانس انقباضات و فشار داخل معده مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بصورت Mean ±SD بيان و از آزمونهاي چند متغيره و t-test استفاده شد و P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
نتايج: عصاره آبي کلپوره در گروه تجربي منجر به کاهش فرکانس انقباضات به طور معناداري
(p<0.05)، در مقايسه با گروه کنترل در هر دو وضعيت آزمايشي شد، وليکن فشار داخل معده تفاوت معناداري با گروه کنترل نداشت. اثرات عصاره آبي کلپوره بر فرکانس انقباضات تنها در حالت پايه به صورت زمان- پاسخ بود ولي اثر آن بر فشار داخل معده در شرايط پايه در حضور دوز 20 mg/kg و در حالت تحريک عصب واگ در حضور دوز 40 mg/kg به صورت زمان- پاسخ بود. فشار داخل معده تنها در شرايط تحريک عصب واگ به صورت وابسته به دوز کاهش مي يافت، ولي فرکانس انقباضات در هر دو حالت مستقل از دوز بود.
نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد که عصاره آبي کلپوره در هر دو حالت پايه و تحريک عصب واگ، فرکانس انقباضات را به طور معناداري کاهش داده، ولي بر فشار داخل معده اثري ندارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 48  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی