برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تنوع ژن 16SrRNA در جمعیت های دو جنسی آرتمیا در ایران بروش PBR

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حاجي رستملو محبوبه*,رضواني گيل كلايي سهراب,فاطمي سيدمحمدرضا,صادقي زاده مجيد
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اين تحقيق به منظور بررسي تنوع ژني بين جمعيت هاي دو جنسي آرتميا در ايران كه به دو گونه آرتميا اورميانا و آرتميا فرانسيسكانا تعلق دارند به روش PBR انجام گرفت.
روشها: نمونه برداري از درياچه اروميه (آذربايجان غربي) و آبگير نوغ (
كرمان) انجام و استخراج DNA با استفاده از روش فنل-كلروفرم صورت گرفت. يك جفت پرايمر بر اساس توالي ژن SrRNA16 طراحي و در فرآيند PCR استفاده گرديد. محصول PCR بطول تقريبي 1584 جفت باز براي تمامي نمونه ها بطور مشابه حاصل و با استفاده از 10 آنزيم محدودگرAluI, EcoRI, Eco47I, HaeIII, HindIII, HinfI, MboI, MspI, RsaI, TaqI  مورد هضم آنزيمي قرار گرفت.
نتايج: 9 آنزيم از 10 آنزيم بكار رفته الگوي چند شكلي جمعيتي را نشان دادند كه نشانگر محل هاي برش متفاوت بر روي توالي نوكلئوتيدي ژن مزبور بودند. از 60 نمونه مورد بررسي 13 تركيب هاپلوتيپي (9 هاپلوتيپ در اروميه و 4 هاپلوتيپ در نوغ) بدست آمد. نتايج بخصوص وجود تعداد فراوان هاپلوتيپ ها ضمن دلالت بر وجود تنوع ژنتيكي قابل توجه درون نمونه هاي درياچه اروميه و آبگير نوغ نشانگر ميزان بالايي از تفاوت نوكلئوتيدي بين دو گونه آرتميا اورميانا و آرتميا فرانسيسكانا هستند كه با مطالعات مشابه انجام گرفته بر روي قطعات ديگري از ژنوم ميتوكندري مطابقت دارد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مي توان گفت جداسازي جمعيت هاي مختلف آرتمياي دوجنسي كشور با استفاده از ژن ريبوزومال
RNA به خوبي امكان پذير است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 52  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی