مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تداخل فارماکوکينتيک ويتامين C و فني توئين در رات

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميناييان محسن,قفقازي تقي,مجدزاد اردكاني مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

توانايي بالقوه فني توئين در تحريک آنزيمهاي کبدي، همچنين خواص فيزيکوشيميايي و حلاليت دارو سبب گرديده تا از لحاظ تداخلات دارو-دارو و دارو-غذا مورد توجه محققان و درمانگران باشد. وجود گزارشاتي مبني بر تداخل ويتامين C با اثر ضد صرع فني توئين درInvivo ، مصرف فراوان اين ويتامين در کلينيک و توانايي آن در تغيير pH مجاري جذب و دفع دارو در بدن ما را بر آن داشت تا اين مطالعه را انجام دهيم. رت هاي نر بالغ در محدوده وزني 225-200 گرم بطور راندوم به 8 گروه 8-6 تايي تقسيم شدند. در گروه هاي 4-1، فني توئين به صورت خوراکي (30mg/kg) براي يک هفته تجويز گرديد. دو ساعت بعد از هر دوز فني توئين به ترتيب به گروه هاي 1، 2 و 3 نرمال سالين (5ml/kg) و ويتامين C با دوزهاي (200mg/kg و 500) تجويز گرديد. گروه 4 يکساعت قبل از تجويز فني توئين، ويتامين (500mg/kg) C به صورت دوز منفرد دريافت کرد. گروه هاي 5 و 6 فني توئين را با دوز دو برابر (60mg/kg) خوراکي دريافت نمودند در حاليکه نرمال سالين (5ml/kg) و ويتامين (500mg/kg) C به ترتيب  از راه داخل صفاقي (IP) تزريق گرديد. گروه هاي 7 و 8 فني توئين را مشابه گرو هاي 5 و 6 ولي به صورت تزريق IP دريافت نمودند. ساير درمانها مشابه دو گروه قبلي بود. نمونه هاي خوني در زمانهاي 0، 1، 2، 3، 4، 6، 8، و 12 ساعت گرفته شد. پلاسما پس از استخراج و به کمک روش HPLC جهت تعيين غلظت هاي فني توئين مورد آناليز قرار گرفت. هيچ يک از پارامترهاي اصلي شامل AUC 0-∞, AUC 0-t, Cmax, Tmax, T1/2 بين گروه هاي درماني با کنترل مربوطه اختلاف آماري معني دار نداشت. تنها در گروه 4، پارامتر هاي Tmax, T1/2 به طور معني داري از گروه کنترل طولاني تر بود (P<0.05). نتايج نشان داد که مصرف ويتامين C خوراکي يک ساعت قبل از فني توئين موجب تاخير در جذب گوارشي و احيانا دفع کليوي آن از بدن مي شود. اين تداخل را مي توان به اثر اين ويتامين در تغيير pH دستگاه گوارش نسبت داد. در مجموع مي توان نتيجه گيري کرد که ويتامين C در مصرف مزمن يا حاد و به صورت خوراکي يا تزريقي تداخل مهمي با فني توئين ندارد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 147  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی