مشخصات مقاله

عنوان: 

خوگيري سيانوباكتريوم توانمند دارويي Fischerella ambigua (Nageli) Gomont به تيمارهاي توام شوري و عدم تلقيح دي اکسيد کربن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفايي كتولي مريم*,اميرلطيفي فريبا,شكروي شادمان,حسيني زهرا,سلطاني ندا,صفايي شهناز,صفايي تولي علي
 
 *گروه زيست، دانشگاه آزاد، واحد گرگان و باشگاه پژوهشگران جوان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: سيانوباكتريوم Fischerella ambigua از نظر توليد تركيبات آنتي باكتريال توانمند به نظر مي رسد. اين گونه داراي خواص ضد قارچي، ضد ويروسي مي باشد. در توليد متابوليت هاي ثانويه با خاصيت سيتوتوكسيك توانمندي است. جداسازي ترکيب ضد ميكروبي براي نخستين بار در ايران با نام پارسي گويين نمونه را از نظر بيوتكنولوژي دارويي توانمند نشان مي دهد.
روشها: نمونه برداري در دوره يك ساله انجام گرفت. نمونه هاي كشت تخليص و شناسايي، در محيط كشت مايع
BGO-11 تحت شدت نور 2 ميكرومول كوانتا بر مترمربع در ثانيه، دماي 28 درجه سانتي گراد قرار گرفت. تيمارها از نوع كلرور سديم و به ميزان 0/0%، 5/0%، و 1%، بودند. رشد بر اساس (OD750) بود، سنجش رنگيزه هاي كلروفيلي و فيكوبيلي پروتئيني پس از تهيه عصاره متانولي انجام گرفت. محتوي رنگيزه اي در دو شرايط هوادهي و تلقيح گاز دي اكسيد كربن مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد كه شوري به ميزان 0.5% سبب بالاترين نرخ رشد در نمونه مي شود و بيشترين محتوي رنگيزه اي در روز دوم مربوط به رنگيزه آلو فيكوسيانين و مرتبط با شوري 5/0% با 2 فاكتور هوادهي و شيكر است.
نتيجه گيري: در اين نمونه تلقيح گاز دي اكسيد كربن الگوهاي رفتاري نمونه را اندكي تغيير مي دهد و به نظر مي رسد كه مكانيسم تراكمي دي اكسيد كربن به صورت يك طرفه و از نوع بي كربنات است و از سيستم هاي تنفسي تغذيه مي شود
.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 150  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی