برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مصرف خوراکی اسیدهای چرب ترانس بر روئی تولید مثل موش های صحرایی نژاد ویستار

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ساري زهرا*,پاليزوان محمدرضا,نخعي محمودرضا
 
 *دانشگاه علوم پزشكي اراك
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تاكنون تحقيقات زيادي در زمينه اثرت فيزيولوژيك و رفتاري اسيدهاي چرب ترانس موجود در مارگارين بر روي انسان ها و حيوانات انجام گرفته است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر مارگارين بر روي توليد مثل موش هاي صحرايي نژاد ويستار است.
روش كار: براي بررسي اثر اسيد هاي چرب ترانس موجو در مارگارين بر روي توليد
مثل، 46 موش صحرايي نر و ماده نژاد ويستار به چهار گروه تقسيم شدند. در سه گروه آزمون به غذاي استاندارد آنها روغن مارگارين به ميزان 3 درصد اضافه شد و به گروه شاهد فقط غذاي استاندارد داده شد. در گروه اول موش هاي نر و ماده مارگارين دريافت كردند، در گروه دوم فقط موش هاي ماده مارگارين دريافت كردند، و در گروه سوم فقط موش هاي نر مارگارين دريافت كردند. يك ماه پس از شروع مصرف غذا، عمل جفت گيري و توليد مثل در آنها انجام گرفت و در تمام طول حاملگي حيوانات از همان رژيم غذايي قبلي استفاده مي كردند. در انتها پس از زايمان تعداد كل نوزادان و تعداد نوزادان نر و ماده و وزن نوزادان و ميزان مرگ و مير نوزادن در گروه هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: نتايج بدست آمده از مقايسه نتايج در چهار گروه مورد آزمون نشان دهنده افرايش معني دار وزن نوزادن و نسبت نوزادان ماده در گروه دوم نسبت به گروه كنترل و گروه اول بود. همچنين مقايسه ميزان مرگ و مير نوزادان در گروه هاي چهار گانه نشان دهنده افزايش معني دار مرگ و مير نوزادان در گروه دوم نسبت به گروه هاي ديگر بود.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه تجويز روغن هاي مارگارين حاوي اسيدهاي چرب ترانس به موش هاي ماده مي تواند به شكل معني داري سبب افزايش وزن، افزايش نسبت نوزادان ماده و افزايش ميزان مرگ و مير در نوزادان گردد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی