برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر مصرف زعفران بر فراسنج های اسپرماتوگرام

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مسينايي ‌نژاد نصرت اله*,غفاري حميدرضا,شهركي عزيز,پيشداديان عباس,ضاربان ايرج,علي پورتبريزي مليحه
 
 *دانشکده علوم پزشکي زابل
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

روش و هدف: اگرچه ناباروري را اغلب به زنان نسبت داده مي شود ولي در واقع باروري نشانه ايي از هر دو فرد است. از گذشته هاي دور انسان بدنبال ماده اي بوده است تا بتواند ميل و قواي جنسي را افزايش دهد تا اختلالات جنسي را رفع نمايد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير مصرف زعفران بر فراسنج هاي اسپرماتوگرام انجام پذيرفت.
روش: جامعه مورد پژوهش شامل 38 نفر مرد جوان مجرد داوطلب شرکت در پژوهش بودند که 20 نفر در گروه هدف و 18 نفر در گروه شاهد قرار گرفته و از افراد شرکت کننده در پژوهش آزمايش پره تست سمن آناليز انجام شد. سپس به گروه هدف بمدت 8 هفته روز درميان کپسولهاي حاوي 15 ميلي گرم زعفران و به گروه شاهد در مدت زماني مشابه شبه دارو داده شد. سپس در آخر هفته نهم از داوطلبان آزمايش پست تست آناليز مايع سمن انجام گرفت. نتايج اسپرماتوگرام بوسيله توسط نرم افزار
SPSS و با استفاده از آزمون آماري مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني گروه هاي مورد تحقيق 3/4±18 سال بود. در مقايسه ميانگين هاي حجم مايع مني، تعداد، حرکت و شکل اسپرم ها واحدهاي مورد پژوهش گروه هدف قبل از مصرف زعفران و بعد از دوره مصرف زعفران اختلاف معني داري را نشان داد (001/0>P)
که اين اختلافات در گروه شاهد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش درماني مصرف زعفران موجب بهبود اسپرماتوژنس ميگردد به طوري که باعث افزايش تعداد، حرکت و مرفولوژي اسپرم ها در گروه هدف گرديد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی