برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات هیپوگلیسمیک عصاره آبی الکلی حنظل (Citrullus colocynthis) در رت های سالم و دیابتیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نيك بخت محمدرضا,قيطاسي ايزدپناه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

هدف: هدف از اين مطالعه تعيين اثر هيپوگليسميک عصاره آبي-الکلي ميوه حنظل در موش هاي صحرايي نر نورموگليسميك و ديابتي شده با استرپتوزوسين است.
روش مطالعه: در اين پژوهش تعداد 45 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار با وزن 350-250 گرم مورد آزمايش قرار گرفتند كه به طور تصادفي به هفت گروه تقسيم شدند. گروه يك گروه كنترل اول بوده و هيچ دارويي دريافت نمي كردند، گروه دوم گروه كنترل دوم بوده كه سرم فيزيولوژي و آب مقطر دريافت مي كردند، گروه سوم كه فقط استرپتوزوسين دريافت مي كردند، گروه چهارم كه فقط عصاره آبي-الكلي حنظل با غلظت 1000 ميلي گرم بر كيلوگرم دريافت مي كردند و گروه هاي پنجم، ششم و هفتم كه پس از تزريق استرپتوزسين و القا ديابت به ترتيب عصاره حنظل در دوزهاي 500، 1000 و 1500 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن براي مدت يك هفته مورد استفاده قرار مي گرفت. استرپتوزوسين به مقدار 45 ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت وريدي براي القا ديابت تزريق مي شد. براي تهيه نمونه خون از قلب حيوانات نمونه گيري و قند خون آنها اندازه گيري مي گرديد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار قند خون در گروه کنترل 7/15 ± 5/156 ميلي گرم در دسي ليتر بود که به عنوان قند خون طبيعي در نظر گرفته مي شد. تجويز عصاره حنظل با
دوز 500 ميلي گرم بر كيلوگرم قند خون القا شده را کاهش داده، اما اين کاهش معني دار نبوده است. علاوه بر اين تجويز عصاره با دوزهاي 1000 و 1500 ميلي گرم بر كيلوگرم باعث کاهش معني دار قند خون شده است که اين ميزان كاهش به دوز عصاره تجويز شده بستگي دارد. عصاره تاثير معني داري بر قند خون طبيعي موش هاي صحرايي نداشت.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که عصاره گياه حنظل باعث کاهش قند خون القا شده با استرپتوزوسين در موش هاي صحرايي نر مي شود كه اين ميزان كاهش با افزايش دوز عصاره بيشتر شده است، ولي بر قند خون طبيعي تاثيري نداشته است
. 

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی