برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر اکسی توسین بر فعالیت ترشحی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) نسبت به استرس بی حرکتی در گوسفند

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: هوشمند فريبا,رفيعيان محمود,رحماني حميدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اکسي توسين (OT) در پاسخ به محرک هاي استرس زاي مختلفي آزاد مي شود. اثرات مهاري و تحريکي OT بر فعاليت محور HPA، در پاسخ به استرس به گونه مورد مطالعه، عامل استرس زا و شرايط تجربي بستگي دارد. مطالعه حاضر به ارزيابي اثرات تزريق محيطي OT بر سطوح پلاسمايي کورتيزول (CS) در شرايط پايه و استرس بي حرکتي و بعد از آن در گوسفند پرداخته شد.
مواد و روشها: ابتدا از 10 گوسفند ماده 3-2 ساله نمونه خون تهيه شد و جانواران به دو گروه 5 تايي دريافت کننده
OT با دوزهاي 100ng، 150،300  و سالين تقسيم شدند. در مرحله دوم جانوران علاوه بر تزريقات به مدت 4h در معرض استرس بيحرکتي قرار گرفتند. در مدت توقف جانور در قفس مخصوص و 2h بعد از خروج از آن هر ‘60 نمونه گيري انجام مي شد و سطح CS پلاسما توسط RIA اندازه گيري گرديد.
نتايج: غلظت
CS پلاسما جانوران گروه کنترل 90 دقيقه بعد از تزريق سالين افزايش داشت. اين پاسخ در گروه هاي تست به طور معني داري در زمان هاي 90 و 20 دقيقه بعد از تزريق دوزهاي 100ng و 150 اكسي توسين کاهش يافت. در اثر تزريق OT افزايش ترشح CS در اثر بي حرکتي تقليل يافت و دوز 300ng اكسي توسين به طور معني داري اثر تحريکي استرس بر ترشح CS را کاهش داد. نتايج نشان ميدهد OT اگزوژن سبب تعديل ترشح CS در دو حالت استرس و عدم استرس مي شود.
بحث: سطوح
CS پلاسما در اثر تزريق OT و سالين در شرايط پايه و استرس بر حسب زمان و به صورت وابسته به دوز تغيير کرد كه تاييدي بر اثر مهاري دوزهاي پايين OT بر سطح CS است. نتايج نشان داد OT علاوه بر عمل مهاري بر ميزان رهايي ACTH از هيپوفيز در سطح غده آدرنال نيز اثر کرده و باعث کاهش آزادسازي CS مي شود. اين عمل ساپرسيو OT بر ترشح CS در گوسفند در معرض استرس با مشاهدات مشابه در انسان مطابقت دارد و به نظر مي رسد که OT درنزوا ممکن است سبب مهار يا تقليل بعضي از پاسخ هاي هورموني گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی