برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی حجمها و ظرفیتهای دینامیک ریه در دانشجویان واحد علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی یزد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سلامي اشرف ‌السادات*,دشتي رحمت آبادي محمدحسين,مرشدي عباس
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: حجمها و ظرفيتهاي ديناميک ريه به منظور بررسي راههاي هوايي تعيين مي گردند. دستگاههايي که اين پارامترها را تعيين مي کنند طوري برنامه ريزي شده اند که بر اساس قد، سن، جنس و نژاد مقادير قابل انتظار براي هر فرد را نيز تعيين مي کنند. در اين دستگاهها مقادير قابل انتظار از نظر نژادي بر اساس نژاد قفقازي و غيرقفقازي تنظيم شده است که مقادير مربوط به نژاد قفقازي بيشتر با مقادير طبيعي در کشور ما سازگار است با اين همه توصيه مي شود در هر منطقه با توجه به ويژگيهاي نژادي و جغرافيايي مقادير طبيعي حجمها و ظرفيتهاي ريه در افراد سالم تعيين و با مقادير قابل انتظار نژاد قفقازي مقايسه و ضريب تصحيحي براي مقادير قابل انتظار دستگاه مورد استفاده بدست آيد.
روش کار: در اين مطالعه از تعداد يکصد نفر از دانشجويان علوم پايه پزشکي که فاقد علايم قلبي ريوي بودند بااستفاده از دستگاه ويتالو گراف آلفا اسپيزومتري بعمل آمد.
نتايج: يافته هاي بدست امده از اين پزوهش نشان داد که تمام پارامترهاي ديناميکي اندازه گيري شده بيش از مقادير قابل انتظار دستگاه ميباشد. که اين اختلاف در
مورد%FEV1,FEV1, FVC  قابل ملاحظه بوده است .(p<.05) بر اساس اختلاف بين مقادير اندازه گيري شده و قابل انتظار دستگاه براي هر يک از پارامترهاي ديناميکي ضريب تصحيح محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: از يافته هاي اين پژوهش نتيجه گيري ميشود که مقادير قابل انتظار حجمها و ظرفيتهاي ديناميکي ريه در جامعه ما بيش از مقادير دستگاههاي ويتالوگراف بر اساس نژاد قفقازي ميباشد و توصيه مي شود براي ارزيابي پارامترهاي ديناميکي تنفس در بيماراني که مشکوک به بيماريهاي انسدادي مجاري هوايي هستند از ضريب تصحيح استفاده شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 35  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی