برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی شیوع هیپرتانسیون و عوامل موثر بر آن در افراد 30 تا 59 ساله شهر جهرم

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زارعي صفر*
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده علوم پزشکي جهرم
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: فشار خون به وسيله فعاليت مشترک سه اندام (قلب و عروق، مغز و کليه) که به طور مستقيم و غير مستقيم به صورت يک مکانيسم پيچيده عمل مي کنند، کنترل و تنظيم مي شود. اما تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد و افزايش مي يابد. در بررسي هايي که در جوامع مختلف انجام گرفته است عده زيادي از افراد جامعه بدون اينکه از اين بيماري اطلاعي داشته باشند به درجه خفيف تا متوسطي به پرفشاري خون مبتلا هستند که ما شيوع هيپرتانسيون را مورد مطالعه قرار داديم.
روشها: در اين مطالعه ميزان شيوع هيپرتانسيون در يک مطالعه مقطعي،
1600 نفر (839 مرد و 794 زن) بين سن 30 تا 59 ساله از مردم شهر جهرم مورد بررسي قرار گرفت روش جمع آوري اطلاعات، مصاحبه و معاينه باليني و ابزار جمع آوري اطلاعات دستگاه فشار سنج جيوه اي بود.
نتايج: 8/32 درصد نمونه ها داري پر فشاري خون دياستوليک 90 و بالاي 90 ميلي متر جيوه بودند. 27 درصد نمونه ها داراي پر فشاري خون ستوليک 140 و بالاي 140 ميلي متر جيوه بودند. با استفاده از آزمون کاي-دو نشان داده شد که بين متغيرهاي سابقه بيماريهاي قلبي و عروقي، بيماريهاي کليوي ، زمينه خانوادگي هيپرتانسيون و افزايش سن با پرفشاري خون سيتوليک و دياستوليک ارتباط معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: افزايش فشار خون با عوامل ذکر شده احتمالا در نتيجه انواع بيماري سيستميک، ضخيم شدن جدار عروق، هيپروتانسيون ثانويه، عوامل ژنتيکي، وابسته به حجم خون و مايعات و احتمالا ناشي از نارسايي قلبي و عروقي، هيپرتروفي بطن چپ، تنش ديواره اي عروقي و تنگي عروق باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی