مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات خواب آوري گياه Cousinia microcarpa در موش سوري

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: امين محمدصادق,رخشنده حسن,آقايي آزيتا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

Cousinia microcarpa گياه علفي دو ساله است كه در مناطق وسيعي از ايران مي رويد. در طب سنتي اثرات ضد دردي اين گياه پيشنهاد شده است. در اين تحقيق اثرات خواب آوري دو دوز از عصاره خيسانده الکلي 50% اين گياه در موش بررسي گرديد. اثرات خواب آوري بر اساس توان زمان خواب القا شده پنتوباربيتال توسط عصاره بود. دو دوز از عصاره (100 و 200) بصورت داخل سفاقي ترزيق شدند و جهت مقايسه ديازپام با دوز (کيلوگرم/ميلي گرم 3) به عنوان شاهد مثبت و نرمال سالين با دوز (کيلو گرم/ميلي ليتر 10) به عنوان شاهد منفي در نظر گرفته شدند. 30 دقيقه بعد از تزريق عصاره پنتوباربيتال (30 گرم در كيلوگرم) تزريق گرديد و افزايش زمان خواب مربوط به عصاره ها ثبت شد. نتايج نشان داد كه عصاره الكلي دو دز 100 و 200 بطور مشخص زمان خواب القا شده پنتوباربيتال را افزايش مي دهند p<0.001)، در مقايسه با كنترل منفي) كه قابل قياس با ديازپام است. مدت زمان خواب در هر دو دوز از عصاره خيسانده الکلي 50% حتي از گروه کنترل مثبت هم که ديازپام دريافت کرده بودند (p<0.01) به طور معني داري بيشتر بود. بر پايه يافته هاي حاضر، مي توان نتيجه گرفت كه اين گياه داراي اثرات خواب آوري مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 151  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی