برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات تستوسترون بر مرحله اکتساب در یادگیری فضایی ماز آبی و احترازی غیر فعال

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اسحاق هاروني هومن,نقدي ناصر,سپهري حوري,حائري روحاني سيدعلي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هيپوكامپ محل اصلي يادگيري و تشكيل حافظه است. بيان گيرنده هاي تستوسترون در ناحيه CA1 هيپوكامپ نشان داده شده است. تستوسترون و متابوليت هاي آن داراي اثرات عملكردي در نواحي متعددي از مغز از جمله CA1 مي باشند و احتمالا روندهاي يادگيري و حافظه را تحت تاثير قرار ميدهند. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات فعال كردن گيرنده هاي تستوسترون در ناحيه CA1 بر روي يادگيري در تست هاي ماز آبي موريس و شرطي شدن احترازي غير فعال بود.
روشها: در اين تحقيق موشهاي صحرايي نر بالغ (3 ماهه) به 12 گروه تقسيم شدند. يك هفته قبل از شروع آموزش، در ناحيه
CA1 هيپوكامپ بصورت دو طرفه كانول گذاري انجام شد. 30 دقيقه قبل از آموزش، موشهاي گروه كنترل نيم ميكروليتر حلال (DMSO) و موشهاي تيمار دوزهاي 1، 10، 20، 40 و 80 ميكروگرم تستوسترون بصورت دوطرفه در CA1 دريافت كردند. آموزش در ماز آبي شامل 2 بلاك (هر يك شامل 4 ترايال) با فاصله 5 دقيقه در روز اول بود. در روز دوم آزمايش بخاطر آوري (probe test) و آزمايش سكوي آشكار انجام گرديد. در يادگيري احترازي غير فعال يك شوك الكتريكي (شدت 1 ميلي آمپر و مدت 5 ثانيه) به كف پاي موشها در اتاق تاريك اعمال و 24 ساعت بعد تست بيادآوري گرفته شد.
نتايج: يافته هاي ما نشان مي دهند كه تستوسترون (40 ميكروگرم در نيم ميكروليتر) باعث افزايش معني دار مسافت طي شده و زمان لازم براي يافتن سكوي پنهان در ماز آبي گرديد و مقادير 1 و 80 ميكروگرم در نيم ميكروليتر باعث كاهش معني دار زمان ورود به اتاق تاريك و افزايش زمان ماندن در اتاق تاريك در يادگيري احترازي غير فعال نسبت به گروههاي كنترل شد.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد كه دوزهاي مختلف تستوسترون قادر به ايجاد نقص در روند يادگيري هر دو تست ماز آبي و احترازي غير فعال بوده است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی