مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه مقادير مالون دي آلدهيد پلاسمايي و تروپونين قلبي I در افراد سيگاري و مقايسه آن با افراد غيرسيگاري

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفري محمدرضا,رضايي محسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: استعمال دخانيات به عنوان يك فاكتور خطر اصلي و مستقل در ايجاد بيماريهاي قلبي عروقي محسوب مي شود.
روش كار: براي مقايسه مقادير دو ريسك فاكتور بنامهاي مالون دي آلدهيد پلاسمايي و تروپونين قلبي I در افراد سيگاري و غيرسيگاري، ما مقادير شاخصهاي مذكور را در يكصد و پنجاه مرد سيگاري و پنجاه مرد غيرسيگاري اندازه گيري نموديم.
نتايج: در افراد سيگاري، مقادير پلاسمايي مالون دي آلدهيد و تروپونين قلبي
I نسبت به افراد غير سيگاري بطور معني داري بالاتر بود (001/P<0 معني دار است). همچنين از ميان دوريسك فاكتور مورد آزمايش، مقادير تروپونين قلبي I در افراد سيگاري 10 برابر بيشتر از افراد غير سيگاري بود (001/P<0 معني دار است). نتايج نشان داد كه مقادير پلاسمايي مالون دي آلدهيد و تروپونين قلبي I در افراد سيگاري افزايش يافت.
نتيجه نهايي: بنابراين به اين نكته اشاره مي كند كه ممكن است بين بالا رفتن مقادير دو فاكتور مورد سنجش و افزايش ابتلا به بيماريهاي قلبي عروقي ارتباطي وجود دارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 45  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی