برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر داروی تزریقی پنتوباربیتال سدیم بر روی تغییرات هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم خون گوسفند

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مهربان پور محمدجواد*,مستغني خداداد,پنجه شاهين محمدرضا,امين لاري محمود
 
 *موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي، شيراز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: باربيتوراتها بطور وسيع در حيوانات بعنوان داروي بيهوشي مورد استفاده قرار مي گيرند. باربيتوراتها از سد مغزي-خوني عبور کرده و وارد مغز مي گردند و در آنجا با مسدود نمودن سيستم فعال کننده مشبک، باعث دپراسيون آن شده و ايجاد بيهوشي مي گردند. از آنجا که بکارگيري اين دارو اثراتي در فاکتورهاي بيوشيميايي و يا خوني حيوان دارد، بر آن شديم تا تغييرات هماتولوژيکي و برخي الکتروليتهاي خون مانند سديم، پتاسيم، کلسيم، گلوکز و ازت اوره را بررسي نماييم.
روش کار: 5 راس گوسفند ماده غير آبستن سالم از نژاد ايراني با سن 5/1-1 سال و
 وزن 40-25 کيلوگرم انتخاب کرده و از روز قبل از بيهوشي پرهيز غذايي داده شدند و پس از آن داروي پنتوباربيتال سديم به مقدار 25mg/kg  بصورت داخل وريدي به آنها تزريق شد. به منظور بررسي فاکتورهاي ذکر شده نمونه هاي خون در زمانهاي گوناگون قبل و طي 24 ساعت بعد از بيهوشي از سياهرگ وداج گرفته شد.
نتايج: نتايج بدست آمده با داروي پنتوباربيتال سديم نشان دهنده کاهش معني دار گلبولهاي قرمز، هموگلوبين و هماتوکريت در زمان بيهوشي بود و بعد از 24 ساعت به مقدار اوليه اش نزديک گرديد. ميزان
WBC در بعد از تزريق دارو مقداري کاهش يافت که از نظر آماري معني دار نبوده و ميزان گلوکز و ديگر الکتروليتها نيز تغيير معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: کاهش ميزان هموگلوبين و هماتوکريت را مي توان به انبساط طحال و انبار شدن گلبولهاي قرمز در طحال نسبت داد که در 20 تا 30 دقيقه بعد از تزريق دارو انبساط طحال به حداکثر خود رسيده و در زمان 190 دقيقه بعد از تزريق به حالت عادي برمي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 663  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی