برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر اکیناسه پورپوره آ بر روی سمیت کلیوی کلرید جیوه در رات

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمديان بابك*,نجف زاده ورزي حسين,سيستاني كرم پور ندا,كياني فخري
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در مسموميت حاد با جيوه ممکن است آثار پاتولوژيک مختلفي از جمله نکروز سلولي و نکروز حاد توبولي بخصوص در توبول پروکسيمال مشاهده شود. يکي از دلايل سميت کليوي جيوه، ايجاد استرس اکسيداتيو و کمبود آنتي اکسيدان ها مي باشد. اکيناسه پورپوره آ داراي فعاليت آنتي اکسيداني است بنابراين در اين مطالعه به نقش آن در کاهش سميت کليوي کلريد جيوه توجه شده است.
روش ها: در سه گروه از رات ها کلريد جيوه استفاده شد و يک گروه با دريافت حلال دارو بعنوان شاهد نگهداري شد. عصاره اکيناسه در يکي از گروهاي فوق همزمان با کلريد
 جيوه (گروه پيشگيري) و در گروه ديگر 24 ساعت بعد از کلريد جيوه استفاده شد (گروه درماني). در زمان هاي 24، 48 و 72 ساعت بعد از تجويز کلريد جيوه و اکيناسه، رات ها آسان کشي شدند و کليه آنها جدا گرديد و مقاطع بافتي با رنگ آميزي متداول هماتوکسيلين-ائوزين انجام شده و از نظر آسيب بافتي ارزيابي شدند.
نتايج: در گروه دريافت کننده کلريد جيوه (به تنهايي)، نکروز حاد توبولي، پر خوني و خونريزي با شدت 3+ درتوبول هاي پروکسيمال مشاهده شد و اين شدت عوارض تا 72 ساعت ادامه داشت. در گروه پيشگيري، ضايعات فوق با شدت 2+ تا 48 ساعت ادامه داشت ولي بعد از 72 ساعت با شدت 1+ کاهش يافته و ضمن اينکه خونريزي بافتي در اين زمان مشاهده نگرديد. در گروه درماني فقط نکروز حاد توبولي با شدت 1+ تا 48 ساعت ادامه داشت و پس از 72 ساعت در کليه ضايعات پاتولوژيک مشاهده نگرديد
.
نتيجه گيري: بنابر نتايج اين مطالعه مي توان گفت که اکيناسه احتمالا با خواص آنتي اکسيداني توانايي کاهش سميت حاد کليوي ناشي از کلريد جيوه را دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 81  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی