برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش رسپتورهای NMDA بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفري ثابت مجيد,زرين دست محمدرضا,رضايت مهدي,رضايوف آمنه,جهانگيري بيژن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در مطالعه حاضر تاثير تزريق داخل مغزي (i.c.v.) آگونيست و آنتاگونيست هاي رسپتورهاي NMDA بر يادآوري با استفاده از روش ذيل مطالعه شده است. همچنين اين داروها همراه مورفين تجويز شدهاند تا تاثير تقويتي يا مهاري آنها بر اثر مورفين در يادآوري (يادآوري وابسته به وضعيت) بررسي شود.
روشها: از موش سوري نر در محدوده وزني 25 تا 35 گرم به عنوان حيوان مورد آزمايش و از دستگاه استرئوتاكس جهت تعيين دقيق محل كانول گذاري در مغز (داخل بطني) استفاده گرديد. يك هفته پس از جراحي و كانول گذاري با استفاده از روش
(Two by-two factorial design) و متد step-down passive avoidance (اجتنابي غيرفعال)، يادآوري و مهار يادآوري با استفاده از داروهاي ذكر شده مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: 1- تزريق زير جلدي مورفين
30 (5 mg/kg, s.c.) دقيقه قبل از آموزش (Pre-training) در مقايسه با گروه كنترل موجب مهار يادآوري و تزريق همان دوز از مورفين 30 دقيقه قبل از آزمون (Pre-test) موجب ايجاد يادآوري گرديد. 2- تزريق داخل مغزي NMDA (10-3, 10-4, 10-5 mg/mouse, i.c.v.) و يا L-glutamate (10-3, 10-4, 10-5 mg/mouse, i.c.v.) قبل از آزمون در مقايسه با گروه كنترل تغييري در يادآوري (Retention latency) ايجاد نكرد. اما مهار يادآوري ناشي از تزريق زير جلدي مورفين (5 mg/kg, s.c.) را برگشت داد. 3- تزريق داخل مغزي DL-AP 5 (1, 3.2, 10 mg/mouse, i.c.v) و يا MK-801 (0.5, 1, 2 mg/mouse, i.c.v) قبل از آزمون در مقايسه با گروه كنترل باعث مهار يادآوري گرديد و Retention Latency را كاهش داد. نتايج نشان داد تزريق همان دوز از DL-AP5 و يا MK-801، مهار يادآوري ناشي از تزريق زير جلدي مورفين (5 mg/kg, s.c.) را در مقايسه با گروه كنترل افزايش داد. 4- تجويز توام NMDA (10-3, 10-4, 10-5 mg/mouse, i.c.v.) و يا L-glutamate (10-3, 10-4, 10-5 mg/mouse, i.c.v.) و مورفين (5 mg/kg, s.c.) قبل از آزمون برگشت يادآوري ناشي از مورفين را افزايش ميدهد. 5- تجويز توام DL-AP5 (1, 3.2, 10 mg/mouse, i.c.v.) و يا MK-801 (0.5, 1, 2 mg/mouse, i.c.v.) و مورفين (5 mg/kg, s.c.) برگشت يادآوري ناشي از مورفين را كاهش ميدهد.
نتيجه گيري: نتيجه گيري اين كه به نظر ميرسد رسپتورهاي
NMDA در يادگيري اجتنابي غيرفعال وابسته به وضعيت مورفين در موش سوري ميتواند دخالت داشته باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 34  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی