برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر میدان های مغناطیسی بر علایم سندرم قطع مرفین در رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفري حسين*,صفري وارياني علي,جهاني هاشمي حسن
 
 *گروه فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکي قزوين
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات گوناگون نشان داده است كه ميزان بار الكترومغناطيس در كاهش تعدادي از علايم اعتياد موثر است. در اين مطالعه تاثير ميدان هاي مختلف الكترومغناطيس بر علايم سندرم قطع مرفين در موش هاي صحرايي بررسي گرديده است.
روش ها: تعداد 102 راس رت نر در 17 گروه شش تايي كه وزن آنها به 250-200 گرم بود با مرفين به صورت تزريقي معتاد شدند. (روش
A pinelliL درسال 1997) يك گروه به عنوان شاهد و 16 گروه كه تحت تاثير ميدان هاي مغناطيسي 5/0- 5/1 -5/2 و 5/3 گوس بود. بررسي علايم سندرم قطع مرفين نظير پرش٬ ايستادن روي دو پا٬ صعود٬ خميازه٬ كاهش وزن٬ اسهال و بسته بودن پلك ها با تزريق داخل پريتوان نالوكسان در دوز 5 mg/kg در تمامي گروهها انجام گرفت. در جداول مخصوصي تعداد پرش٬ ايستادن روي پاها٬ صعود٬ خميازه و تفاوت وزن موش ها و... وارد و سپس براي مقايسه علايم در گروههاي تحت تاثير ميران الكترومغناطيس و گروه كنترل از آزمون هاي آماري ANOVA و كروسكال واليس استفاده شد.
نتايج: نشانه هاي اسهال٬ خميازه٬ تغيير وزن و بسته بودن پلك ها در تمامي گروههاي حيواني تحت تاثير ميدان الكترومغناطيس با
p<%01 نسبت به گروه شاهد تفاوت داشت. ايستادن در روي پاها و صعود در اكثر گروههاي مستقر در ميدان نسبت به گروه شاهد كاهشي معني دار و براي ميدان الكترومغناطيسي هرتز N=75٬ گوس G=3.5 بيشترين بود (p<%001). در تعدادي از گروهها پرش با اختلاف معني دار نسبت به گروه شاهد مشاهده گرديد. كاهش پرش براي ميدان الكترومغناطيس با فركانس و شدت بالا بيشترين بود. به طور كلي ميدان الكترومغناطيس (هرتز (G=0.5, N=25 كمترين تاثير و ميادين الكترومغناطيس با خصوصيات (N=75, N=100) گوس در شدت (گوس (G=3.5 بيشترين پاسخ را در كاهش علايم سندم قطع مرفين در موش ها نشان دادند.
نتيجه گيري: ميدان مغناطيسي تعدادي ار علايم سندرم قطع را کاهش ميدهد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی