برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر سولفات روی و کلرید کادمیوم بر روی رشد Artemia urmiana و اثر متقابل دو فلز بر روی یکدیگر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نجات خواه معنوي پريسا,اشجع اردلان آريا,تقي زاده انصاري آزاده*
 
 *دانشکده علوم و فنون دريايي، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

Artemia urmiana تنها جانوري است که قادر به تحمل شرايط سخت درياچه اروميه و زندگي در آن مي باشد. اين گونه اهميت زيادي در زنجيره غذايي درياچه داشته، بنابراين مطالعه اثر آلودگي ها بر روي آن اهميت خاصي دارد. اين تحقيق با هدف بررسي رشد در مراحل مختلف زندگي آرتميا که در معرض دزهاي مختلفي از فلزات سنگين کادميوم و روي قرار داشتند، انجام شده است و در ادامه اثر متقابل دو فلز بر همديگر مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، ناپلي آرتميا در معرض دزهاي 23، 68 و 114 ميلي گرم در ليتر روي و 13، 26 و 39 ميلي گرم در ليتر كادميوم قرار گرفتند. طول گونه بر حسب ميكرومتر به عنوان شاخص رشد در نظر گرفته شد و در روزهاي اول، پنجم، يازدهم و هفدهم زندگي بيومتري شدند. نتايج نشان داد که ميزان رشد در آرتميا در مقايسه با گروه شاهد، در مقابل هر دو فلز کاهش يافته و طول عمر نيز کوتاهتر شد. سپس آرتمياهاي بالغ در چهار گروه، به مدت 24 ساعت در غلظتهاي 5، 10 و 15 ميليگرم در ليتر کادميوم و روي به طور متقابل قرار گرفتند و ميزان انباشتگي زيستي فلزات سنگين در آنها اندازه گيري شده و با گروه شاهد مقايسه گرديد. نتايج نشان داد که روي داراي اثر خنثي کنندگي بر کادميوم مي باشد، بطوري که پس از جذب روي توسط آرتميا، ميزان جذب کادميوم به طور قابل ملاحظه اي کاهش مي يابد. در واقع، روي اثر سميت کادميوم را کاهش داده و مي تواند به عنوان آنتاگونيست عمل نمايد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی