برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات عصاره آبی و الکلی گیاه بارهنگ سرنیزه ای بر زخم سوختگی در رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حساني ژيلا*,حاج زاده موسي الرضا,طباطبايي عباس,رخشنده حسن
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

سوختگي ضايعه اي جبران ناپذير است و از زمانهاي گذشته تاکنون انسان سعي نموده تا با روشهاي مناسبي سوختگي را درمان نمايد و لذا استفاده از عصاره ها و روغن هاي گياهي رواج پيدا کرد. يکي از گياهاني که از ديرباز به عنوان گياه دارويي شناخته شده است بارهنگ سر نيزه اي مي باشد که خواص درماني بسياري دارا است. در اين پژوهش اثرات عصاره هاي آبي و الکلي بارهنگ سرنيزه اي بر روي زخم سوختگي در رت بررسي مي شود. 48 سر رت از نژاد ويستار آلبنيو به 6 گروه 8 تايي شامل گروههاي تجربي، کنترل مثبت (سيلور سولفاديازين) و کنترل منفي (نرمال سالين) تقسيم شدند. به منظور ايجاد سوختگي درجه سه توسط قطعات پارچه برزنتي جوشانده شده درون آب جوش در ابعاد 5/2×3cm، چهار نقطه با مساحت کل 30 سانتي متر مربع در دو طرف ستون فقرات رت هاي بيهوش شده سوزانده شد و اثرات موضعي دو غلظت 5 و 10 درصد از عصاره آبي و اتانولي بر روي زخم هاي سوختگي ايجاد شده در رت هاي نر و ماده در طي 14 روز مورد بررسي قرار گرفت. تمامي رتها در روز 15 کشته شدند و بافت محل سوختگي با روشهاي آسيب شناسي از نظر پارامترهاي التهاب، گرانولاسيون، بافت جوانه اي و اپي تليالي شدن مطالعه و نتايج حاصل با گروههاي شاهد مثبت و منفي مقايسه و تفاوت ها با 05/P<0 معني دار تلقي گرديد. نتايج مورفولوژيکي نشان دهنده کاهش سطح زخم سوختگي و کاهش التهاب توسط عصاره 10% آبي بود. بررسي ميکروسکوپي نيز تأييد کننده ترميم و بازگشت ضمايم اپيدرمي مانند فوليکول هاي مو پس از آسيب سوختگي فقط در رت هاي درمان شده با عصاره آبي 10% بود. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که عصاره آبي 10% اثر مهاري روي التهاب داشته که به دنبال آن افزايش شاخص هاي اپي تليالي شدن و ايجاد بافت گرانوله و التيام سريع تر و بهتر زخم همراه با کاهش معني دار سطح زخم سوختگي را در پي دارد. شايد با انجام پژوهش هاي بيشتر بتوان، از عصاره آبي بارهنگ سرنيزه اي در سوختگي هاي انسان نيز استفاده نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 486  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی