برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر افزایش سن بر هایپر آلرژی ناشی از استرس روانی اجتماعی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بابايي پروين*,سلطاني بهرام,آقايي ايرج,رستم پور محمد
 
 *بخش فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي گيلان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: حوادث استرس زاي زندگي انسان، تغييرات پاتولوژيک رواني متعددي بر سيستمهاي عملکردي انسان دارد که تحمل درد نيز از آن جمله مي باشد. مطالعه قبلي ما نشان داد که استرس رواني اجتماعي منجر به پاسخ پردردي مي گردد. به جهت تعيين اينکه اثر پردردي آيا وابسته به سن است يا نه؟ اين مطالعه بر موش صحرايي ويستار جوان و پير صورت گرفت.
روشها: استرس اجتماعي مزمن به عنوان مدل استرس در موشهاي جوان و پير بکار برده شد. تعداد هشت حيوان در يک اغتشاش اجتماعي همزمان در قفسي قرار گرفته به نحويکه بدليل فيکس شدن دم پي حرکت شده و شروع به پرخاش و دعواي گروهي کردند. اين استرس بمدت دو ساعت و ده روز ادامه داشت. قبل از اعمال استرس در روز اول و بلافاصله پس از پايان استرس روز دهم پاسخ واکنش به درد با
دستگاه tail-flick(Harvard) اندازه گيري شد. نتايج با استفاده از ازمونt-student مورد آناليز قرار گرفت.
نتايج: گروه جوان و پير در آستانه تحمل درد قبل از اعمال استرس تفاوت معني داري نداشتند، اما پس از اعمال 2 ساعت استرس بمدت 10 روز، کاهش معني دار در آستانه تحمل درد هر دو گروه مشاهده شد (p<0.001)
هر چند اثر استرس در القاي پردردي در گروه پير نسبت به گروه جوان بيشتر بود (p<00.2).
نتيجه گيري: استرس رواني اجتماعي موجب القا ي پردردي در گروه نر و ماده موشهاي صحرايي ميگردد و موشهاي پير به نوعي در اين مدل استرس، در پاسخ درد حساس تر از موشهاي جوان بودند .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 195  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی