برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

راه اندازی روش فقدان گلوکز و اکسیژن در کشت اولیه نورونهای کورتکس جنین موش سوری در میکروپلیت جهت تاثیر مسددهای کانالهای کلسیمی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: توكلي فر بهاره*,رهبرروشن دل ناهيد,رحيمي مقدم پروانه,محموديان مسعود
 
 *گروه فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: آسيب هاي نوروني ايجاد شده طي ايسکمي و هيپوکسي مغزي با افزايش کلسيم همراه مي باشد. بنابراين اگر در مدلهاي کشت سلولي شرايطي مشابه ايسکمي ايجاد شود به فهم بهتر پاتولوزي اين حالات و چگونگي تاثير داروها کمک خواهد نمود. در اين مطالعه اثر مشتقات دي هيدرو پيريديني از جمله نيموديپين روي کشت اوليه نورونهاي کورتکس موش سوري در شرايط فقدان گلوکز واکسيژن مورد ارزيابي قرار گرفت.
روشها: کشت اوليه نورونهاي کورتکس از جنين 15 روزه موش سوري در شرايط آسپتيک انجام شد. سلولها روي پليت هاي 96 خانه که با پلي ال-لايزين پوشانده شده بودند کشت داده شدند. بعد از طي 12-8 روز که سلولها رشد کرده و فانکشنال شدند در شرايط بدون اکسيژن و گلوکز قرار داده شدند. 24 ساعت قبل از اين شرايط غلظت هاي مختلف نيموديپين روي سلولها تاثيرداده شد. ميزان سلولهاي زنده با تست
MTT اندازه گيري شد.
نتايج: کشت سلولي تهيه شده از کورتکس موش سوري با موفقيت در ميکرو پليت راه اندازي شد و شرايط فقدان گلوکز و اکسيژن روي آن برقرار گرديد. نيموديپين به طور معني داري تعداد سلولهاي زنده را در کشت افزايش داد.
نتيجه گيري: کشت سلولهاي نوروني کورتکس در ميکروپليت تحت شرايط فقدان گلوکز و اکسيژن مي تواند به عنوان يک روش سريع در ارزيابي چگونگي تاثير داروهايي چون مسددهاي کانالهاي کلسيمي مورد استفاده قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی