برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش مسیر NMDA/NO در تسهیل یادگیری و حافظه فضایی در موشهای صحرایی وابسته به مورفین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پورمتعبد علي*
 
 *گروه فيزيولوژي‏، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ما قبلا گزارش نموديم كه وابستگي خوراكي به مورفين تشكيل يادگيري فضايي را از طريق فعال نمودن گيرنده هاي NMDA در ناحيه CA1 هيپوكامپ تسهيل مي نمايد. همچنين گزارش شده كه مسير داخل سلولي سيگنالينگ NO مكانيسم اساسي است كه از طريق آن گيرنده هاي NMDA بيشتر اثرات فيزيولوژيك خود را اعمال مي نمايند. لذا در تحقيق حاضر برهمكنش مسير NMDA/NO در ايجاد پديده فوق الذكر بررسي شد.
روشها: در اين مطالعه موشهاي صحرايي وابسته به مورفين، تحت تجويز دو طرفه
D,L-AP5 (3.7 mg/side) (مهار كننده گيرنده هاي (NMDA و يا L-NAME (1.5 mg/side) (مهار كننده آنزيم (nitric oxide synthase در ناحيه CA1 هيپوكامپ قرار گرفتند. مطالعات در ماز آبي موريس (MWM) به منظور بررسي فاكتورهاي يادگيري و حافظه فضايي انجام شد. اطلاعات حاصله بروش ANOVA بررسي شد. آزمون توكي براي بررسي تفاوت بين گروهها بكار برده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه تشكيل يادگيري فضايي در هر دو گروه مورد مطالعه در قياس با گروه شاهد مهار شد. اما بين عملكرد حيوانات در گروههاي دريافت كننده
D,L-AP5 و L-NAME تفاوت معني داري در ماز آبي موريس وجود نداشت.
نتيجه گيري كلي: از اين يافته ها مي توان نتيجه گرفت كه گيرنده هاي
NMDA عمل خود را در تسهيل يادگيري فضايي موشهاي صحرايي وابسته به مورفين اساسا از طرق فعال نمودن مسير سيگنالينگ داخل سلولي NO اعمال مي نمايند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 46  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی