برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثرات احتمالی عصاره تام اندام های هوایی Phlomis coucasica و Phlomis tuberose در تحمل به اثر ضددردی مورفین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پرويزپور عليرضا,دل آذر عباس,حبيبي اصل بهلول,خوش آمد فاطمه,ابراهيم زاده فاطمه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تركيباتي از قبيل phenolic compounds٬ iridoid glycoside و flavonoid از گونه هاي مختلف گياه Phlomis جداسازي شده اند. براي برخي گونه هاي اين گياه اثر ضد دردي، ضد زخم زايي در معده و اثر آنتي اكسيداني ذكر شده است. در مطالعه اي نيز اثر آنتاگونيستي بر گيرنده هاي NMDA در مورد iridoid حاصل از Phlomis گزارش شده است. گيرنده هاي NMDA در ايجاد تحمل به اوپيوئيدها نقش مهمي دارند. بنابراين اثرات احتمالي عصاره تام اندامهاي هوايي گياه Phlomis coucasica و Phlomis tuberose در تحمل به اثر ضددردي ناشي از مورفين مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: جهت بررسي اثرات عصاره هاي فوق در جلوگيري از تحمل به اثرات ضددردي مورفين، گروههاي مختلفي از سوري نر، 1) نرمال سالين (10 ميليليتر به ازاي کيلوگرم داخل صفاقي)، 2) مورفين (50 ميليگرم به ازاي کيلوگرم داخل صفاقي)، 3) حامل عصاره ها (سالين
DMSO + به نسبت 25 به 1 در حجم 10 ميليليتر به ازاي کيلوگرم داخل صفاقي) و يا 4) دوزهاي مختلف از عصاره ها (50 و 100 و 200 ميليگرم به ازاي کيلوگرم داخل صفاقي) را يکبار هر روز، به مدت 4 روز دريافت كردند. تجويز عصاره و يا حامل آن هر روز نيم ساعت قبل از تزريق مورفين صورت مي گرفت. در روز پنجم به دنبال تجويز مورفين (9 ميليگرم به ازاي کيلوگرم داخل صفاقي) با استفاده از آزمون صفحه داغ، تحمل به اثرات ضد دردي مورفين بررسي مي شد.
نتايج: تجويز عصاره تام اندامهاي هوايي گياه
Phlomis coucasica با دوزهاي مختلف (50 و 100 و 200 ميليگرم به ازاي کيلوگرم داخل صفاقي) به صورت معني داري (به ترتيب با p<0.01٬ p<0.001٬ (p<0.001 تحمل به اثرات ضد دردي مورفين را كاهش مي دهد و Phlomis tuberose اثر مشابه معني داري بر تحمل (به ترتيب با p<0.05 و p<0.01 و (p<0.001 دارد.
نتيجه گيري: عصاره هاي فوق مي توانند تحمل به اثرات ضددردي مورفين را کاهش دهند و پيشنهاد مي شود ماده موثره و مکانيسم اثر مورد بررسي قرار گيرند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 34  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی