مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثرات درماني آنتاگونيستهاي رسپتور 5-HT3 در يک مدل حيواني ulcerative colitis

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رحيميان رضا,فخفوري گوهر,موسي زاده كاظم,ساري اصلاني فاطمه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

بيماري ulcerative colitis (UC) يك بيماري multifactorial با اتيولوژي نامشخص است. اثربخشي داروهاي زيادي در اين بيماري مشخص شده است، ولي هيچكدام علاج بخش نبوده و فاكتورهاي زمينهاي را برطرف نميكنند. بنابراين، تحقيق در مورد داروهايي با مكانيسم جديد و عوارض جانبي كم. منطقي به نظر ميرسد. مطالعات اخير حاكي از آن است كه فراهمي سروتونين در UC تغيير ميكند و به عبارتي در اين بيماري افزايش محتواي سروتونين به علت افزايش تعداد سلولهاي انتروكرومافيني و نيز كاهش غيرفعال شدن سروتونين صورت ميگيرد. از طرفي اثرات ضد درد و ضد التهاب داروهاي آنتاگونيستهاي رسپتور 5HT3 در بيماريهاي التهابي مانند فيبروميالژي و tendinopathy تاييد شده است. با توجه به مطالب فوق، در اين مطالعه دو داروي تروپي سترون (با دو دوز) و گراني سترون (با يك دوز) از طريق داخل صفاقي و ركتال مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه هر دو دارو ميتوانند اندكس ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك را به طور معناداري بهبود بخشند. همچنين، اين دو دارو موجب بهبود ماركرهاي شيميايي (MPO, MDA) و ايميونولوژيك (IL1, IL6, TNFa) شدند. در آخر ميتوان نتيجه گرفت كه اين داروها در اين مدل التهابي حيواني داراي اثرات ضد التهابي هستند و اين اثر احتمالا به علت تغيير فراهمي سروتونين در كولون ملتهب و نيز كاهش neurogenic inflammation ناشي از بلوك شدن رسپتورهاي 5HT3 روي نورونهاي آوران حسي صورت ميگيرد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 23  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی