برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آلوکسان در آپوپتوزیس سلول های بتای لوزالمعده موش رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دوستار يوسف*,گرجاني عليرضا
 
 *بخش پاتولوژي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: داروي آلوکسان با القا توليد راديکال هاي آزاد اکسيژن توکسيسيته سلول هاي بتا را ميانجيگري مي نمايد. راديکال ها همچنين باعث مرگ آپوپتوتيک سلول ها مي گردند. هدف از اين مطالعه، بررسي نقش آلوکسان در تغييرات مورفولوژيکي الگوي مرگ سلولي از نوع آپوپتوزيس با کاربرد دوزهاي مختلف داروي آلوکسان بوده است.
مواد و روشها: در اين مطالعه تعدادي موش صحرايي با وزن تقريبي 200 گرم انتخاب و آنها را به چهار گروه پنچ تايي تقسيم نموديم. موش هاي گروه تيمار به ترتيب
مقادير 135 و 90 و 45 ميليگرم بازاي هر كيلوگرم وزن بدنشان به روش داخل صفاقي داروي آلوكسان و گروه كنترل نيز تنها سالين نرمال را دريافت نمودند. بعد از 48 ساعت از تزريق، بافت پانكراس گروه هاي تيمار و كنترل نمونه برداري و آنها را جهت تهيه مقاطع بافتي 6-5 ميكروني و انجام متد تانل به آزمايشگاه پاتولوژي ارسال نموديم. همچنين در مدت زمانهاي 12،24،48 و 36 ساعت بعد از تزريق دارو از گروه هاي تيمار و كنترل نمونه خون تهيه و جهت اندازه گيري قند خون به آزمايشگاه بيوشيمي ارسال نموديم.
نتايج: مطالعات آزمايشگاهي نمونه هاي گروه تيمار نشانگر اشكال متعدد سلول هاي آپوپتوتيك و قند بالاي خون در آنها نسبت به گروه كنترل بطوري كه ميانگين تعداد سلول هاي آپوپتوتيك در پنج ميدان ميكروسكوپي از نمونه تهيه شده از رت هاي تحت درمان با آلوكسان با سه دوز به طور معني داريP<0.001 
بيشتر از گروه كنترل بود.
نتيجه گيري و بحث: نقش القا آلوکسان در آپوپتوزيس هنوز بطور دقيق مشخص نشده است اما احتمال مي رود نقش آن در مرگ سلولي از طريق توليد راديکالهاي آزاد اكسيژن باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی