مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي هيستوپاتولوژيك پاسخ هپاتوسيتي جوجه هاي گوشتي به دزهاي افزايشي تتراكلريد كربن (پيشنهاد كبد جوجه گوشتي به عنوان يك الگوي مناسب براي مكانيسم هاي سم زدايي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جاجونديان رويا,بهاري چهارده پژمان*,مهدوي شهري ناصر
 
 *دانشكده دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: پرندگان در مقايسه با پستانداران مقاومت بيشتر در مقابل مسموميت با تتراكلريدكربن به عنوان شناخته شده ترين هپاتوتوكسين نشان مي دهند. جوجه هاي گوشتي به دليل ضريب رشد و متابوليسم بالا ممكن است نمونه هاي قابل توجه براي مطالعات تجربي در علوم سم شناسي به شمار آيند.
روشها: جوجه خروس گوشتي نژاد آرين در سنين 40 و 25 روزگي در گروه هايي با شش تكرار تقسيم شدند در سن 40 روزگي: تيمار 10 روزه تتراكلريدكربن در
دزهاي 0.5،1 و 2.5 سي سي براي هر كيلوگرم وزن بدن همراه پارافين مايع خوراكي و در سن 25 روزگي: تيمار10 روزه تتراكلريدكربن 2.5 و  4 سي سي، در پايان، رنگ آميزي بافت كبد با تكنيك هماتوكسيلن-ائوزين و پاس و پيك اينديكو كارمن، براي مشاهده وضعيت و ميزان گليكوژن بافتي.
نتايج: طي تيمار با تتراكلريدكربن، هيچگونه تغيير قابل توجه مبني بر آسيب حاد كبدي از جمله نكروز مركز لوبولي كه مشخصه آسيب كبدي حاصل از تتراكلريدكربن در پستانداران است، يا تغييرات دژنراتو چربي مشاهده نگرديد. فقط ميزان رشد جوجه ها تا حدودي كاهش مي يابد.
نتيجه گيري: عدم ايجاد نكروز كبدي در دزهاي توكسيك پستانداران به جوجه گوشتي، مي تواند مرتبط با پاسخ تحريك ترميم بافتي و كاهش اتصالات گپ هپاتوسيتي، و بروز واكنش هاي حفاظت خودبخودي باشد، كه به عدم آسيب هپاتوسيتي انجاميده است با در نظر داشتن ميزان متابوليسم فوق العاده بالا و ضريب رشد قابل توجه جوجه گوشتي مي توان انتظار داشت كبد احتمالا داراي قدرت بالايي از لحاظ عملكرد و روند سم زدايي و حد بالايي از محافظت خودبخودي در مقابل مواد سمي مي باشد. لذا جوجه گوشتي به عنوان مدل مناسب و جالب توجه در بررسي مكانسم هاي سم زدايي پيشنهاد مي شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 143  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی