مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر کلاژن بر روي رشد و تمايز سلول هاي عصبي در محيط کشت سلولي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آريايي نسب نازيلا*,فتحي نجفي محسن,زهري ساميان صابر
 
 *مرکز تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي، دانشگاه محقق اردبيلي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

سلول هاي سيستم عصبي مرکزي ظرفيت اندکي براي رشد، تکثير و تمايز دارند. سلول هاي عصبي بيشتر از ساير سلول ها متکي به لنگر انداختن هستند و نياز دارند تا به يک سطح جامد متصل شوند. در سيستم عصبي مرکزي سلول هاي عصبي مرکزي سلول ها به ماتريکس خارج سلولي مي چسبند. کلاژن مهم ترين پروتئين فيبريلار ماتريکس خارج سلولي است که استفاده از آن به جاي سوبستراهاي پلاستيکي باعث تسهيل عمل سيگنال هاي بيوشيميايي مي شود و برهمکنش هاي ديناميک سلول ها را تسريع کرده و بقاي سلول ها را تحت تاثير قرار مي دهد. کلاژن با ساختار سه بعدي و شبکه اي سبب بي تحرکي سلول ها و ايجاد يک حمايت مکانيکي و داربست براي چسبندگي آن ها مي شود. به منظور بررسي اثر کلاژن بر روي سلول هاي عصبي از سلول هاي مغز جنين 18 روزه موش استفاده شد که پس از جداسازي با تريپسين و انکوباسيون ابتدا با با تريپان بلو شمارش شدند و سپس تحت تاثير غلظت هاي مختلف کلاژن هيدروليز و غير هيدروليز قرار داده شدند. شمارش سلول هاي زنده با استفاده از تست MTT انجام شد. در طي بررسي ها مشاهده گرديد که در حضور غلظت 15 μg/ml کلاژن 60 تا 70% چسبندگي افزايش مي يابد. همچنين تعداد سلولهاي زنده در محيط کلاژن دار نسبت به گروه شاهد که فاقد کلاژن بود بيشتر بود. به نظر مي رسد افزايش سرعت فرآيند لنگر انداختن سلول ها سبب پيشرفت رشد و افزايش سرعت تکثير نوريت ها و فعال شدن روند تمايز آن ها شده است. بر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقيق مي توان کلاژن را به عنوان يک فاکتور موثر در رشد چسبندگي و پيشبرد روند تمايز سلول هاي عصبي معرفي کرد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 52  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی