برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر لوامیزول بر سیستم ایمنی در موش رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قوامي سياوش,خياط نوري ميرهادي,صديق اعتقاد سعيد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: لواميزول يک ضدانگل وسيع الطيف با کاربرد وسيع در درمان بيماريهاي انگلي است. مطالعات نشان داده اند که علاوه بر اثر ضدانگلي، اين دارو اثر تقويت سيستم ايمني در حيوانات مختلف از خود نشان داده است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر لواميزول بر سيستم ايمني در موش رت به عنوان يک مدل آزمايشگاهي است.
روش ها: جهت انجام آزمايش پس از تهيه 20 سر موش رت نر، در دو گروه مساوي تقسيم شدند. به طوري که يک گروه سرم فيزيولوژي و موشهاي رت گروه بعدي، دارو
را با دوز 2mg/kg  به صورت خوراکي، يک روز در ميان و تا 3 هفته دريافت کردند. در مرحله بعدي پس از اخذ نمونه خون و جداسازي سرم آزمايش هاي؛ هماتوکريت، شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد، قدرت فاگوسيتوز (تعداد)، تعيين ميزان پروتئين، آلبومين و گاما گلوبولين سرم، بر روي نمونه ها انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در گروه دريافت کننده دارو نسبت به گروه سرم فيزيولوژي، تعداد گلبولهاي سفيد و گاماگلبولين افزايش معني دار
(p<0.001) و همچنين تعداد لنفوسيتها و فعاليت فاگوسيتوزي (تعداد) افزايش معني دار (p<0.05) نشان ميدهند ولي مقادير هماتوکريت، پروتئين و آلبومين، تغيير معني داري نشان نميدهد.
بحث: نتايج نشان داد که لواميزول اثر محرک روي سيستم ايمني در موش رت داشته و اين اثر احتمالا با افزايش تعداد لنفوسيت ها، قدرت فاگوسيتوز و افزايش ميزان گاماگلبولين است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی