برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی ایمونوبیوشیمیایی تاثیر متابولیت صناعی نایتریک اکساید (S-Nitrate) بر مالاریای ناشی از Plasmodium berghei

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اسماعيل نژاد سميه*,نهروانيان حسين,حاجي حسيني رضا,خاتمي شهره,عقيقي زهره,جواديان سيف الدين
 
 *دانشگاه پيام نور واحد مرکز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مالاريا هنوز يکي از مشکلات جدي بهداشتي در جهان محسوب ميشود. علاوه بر حضور سايتوکاينهاي متعدد، به نظر ميرسد که نقش نايتريک اکسايد (NO) در مالاريا کليديباشد. NO به عنوان يك مولكول كوچك پيام آفرين بين سلولي، تنظيم كننده ايمني سلولي و فاكتور ضد التهاب و پاتوژن بصورت جدي مورد بحث است. در اين مطالعه ايمونو بيوشيميايي که براي اولين بار در ايران و جهان انجام ميشود، ارزيابي تاثير متابوليت صناعي نايتريک اکسايد (S-Nitrate) بر مالارياي ناشي از Plasmodium bergheiدر مدل حيداني مورد بررسي و حضور NO در ميزبان مالاريايي مورد کنکاش قرار ميگيرد، به طوري که واسطه هاي فعال نيتروژن (RNI) به عنوان فاکتور پايدار القاي NO و همچنين ميکرو المانهاي بيوشيميايي در پلاسما و اندامهاي هدف ميزبان مبتلا به مالارياي جوندگان اندازه گيري شده و با گروه شاهد مقايسه گرديده است. درگيري NO در ايمني عليه مالاريا با استفاده از تجزيه و تحليل اطلاعات آماري حاصل از نتايج آزمايشگاهي، ميزان RNI با به کار گيري روش ميکرو گرايس (GMA) بر روي نمونه ها مورد بررسي قرار گرفته تا با ارزيابي سطح توليد RNI با علايم بيماري و يا پارامترهاي پاتوفيزيولوژيک، ارتباط احتمالي بين آنها مشخص گردد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داده است که ميزان توليدRNI  و ميکرو المانهاي بيوشيميايي در گروه مالاريا نسبت به گروه کنترل متغير بوده و نقش محافظتي يا آسيب زايي NO مورد تاكيد قرار گرفته است بطوريكه بتوان از آن به عنوان يک هدف نوين ايمونولوژيک در پاسخهاي ايمني ميزبان عليه انگل نام برد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 29  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی