برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آمیودارون بر نورون های گانگلیون های عصبی قلب خرگوش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شمس عليرضا*,آقايي فرشته,مهرآيين -,شريعتي مهدي
 
 *دانشکده پزشکي، مرکز تحقيقات علوم پايه، دانشگاه علوم پزشکي قزوين
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

داروي آميودارون براي درمان علايم تاکي کاردي و آريتمي هاي پس از بروز ايسکمي هاي قلبي استفاده مي شود. هر چند که آميو دارون به عنوان يک بتا بلوکر باعث کاهش قابل توجه ميزان آريتمي ها مي گردد ولي اثرات جانبي ان بر روي گانگليون هاي عصبي قلب که همراه با سيستم عصبي اتونوميک به عنوان تنظيم کننده ضربان هاي قلب شناخته شده است چندان مشخص نيست. در اين تحقيق تغييرات مورفولوژيک و فراساختاري سلول هاي عصبي درون گانگليون هاي قلبي پس از درمان با آميو دارون مطالعه شده است. جهت بررسي 21 عدد خرگوش به سه گروه شاهد و آزمايشي يک و دو تقسيم شدند. گروه هاي آزمايشي يک و دو به ترتيب روزانه مقدار 80 ميلي گرم در کيلوگرم به مدت يک و دو هفته به صورت داخل صفاقي تزريق شد. گروه شاهد نيز مقدار مشابهي سرم فيزيولوژيک به همان روش دريافت کردند. حيوانها پس از بيهوشي با استفاده از محلول سرم فيزيولوژيک و سپس محلول فيکساتيو کارنوسکي پرفيوز شدند. بافت چربي اپيکارد حاوي شبکه هاي عصبي گانگليوني نواحي عمدتا دهليزي و نيز بطني از بافت قلب جداسازي شد. پس از شستشوي در بافر فسفات بافت با محلول فيکساتيو حاوي 5/2 درصد گلوتار الدييد و سپس با محلول يک درصد اسميوم تتراکسيد ثابت گرديد. در نهايت به دنبال مراحل متوالي ابگيري با استن و رنگ اميزي و با رزين قالب گيري و با ميکروسکوب الکتروني مطالعه شدند. تغييرات فراساختاري در نورون ها و رشته هاي عصبي در گروه هاي آزمايشي در مقايسه با گروه شاهد مشاهده شد. اين تغييرات شامل مرگ سلول هاي عصبي، چروکيده شدن غشاي پلاسمايي و هسته، تحليل ميتوکندري ها، پيدا شدن ذرات الکترون دنس و واکوئل هادرسيتوپلاسم نورونها گانگليون هاي عصبي قلب و تشکيل توده هاي الکترون دنس در ميلين رشته هاي عصبي بود. اين يافته ها نشان ميدهد که آميودارون در هنگام درمان بيماران ايسکميکي ميتواند باعث القاي مرگ نورون هاي قلبي و بروز تغييرات فراساختاري تحليلي در نورون ها و رشته هاي عصبي گردد. عوارض جانبي آميودارون ميتواند مانع از معرفي ان به عنوان يک استاندارد در درمان به هنگام بروز ايسکمي هاي قلبي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 81  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی