برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش فنتولآمین به همراه قطع عصب سافنوس در پاسخهای رفتاری درد نوروپاتی مدل CCI در موش سفید آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفاخواه حسنعلي*,شاردي مناهجي هما,حميدي غلامعلي
 
 *دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پزشکي، گروه فيزيولوژي، مرکز تحقيقات فيزيولوژي، آزمايشگاه درد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: آسيب عصبي يکي از مهمترين عوامل ايجاد درد نوروپاتيک ميباشد. از طرفي نشان داده شده است گيرنده هاي آدرنرژيک در بروز پاسخهاي رفتاري درد حاصل از (CCI) Chronic Constriction Injury موثر ميباشد. در اين مطالعه نقش عصب سافنوس به عنوان عصب همجوار عصب آسيب ديده در تغيير پاسخهاي رفتاري حاصل از تزريق IP فنتولآمين (آنتاگونيست غير انتخابي گيرنده هاي آدرنرژيک) مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: در اين بررسي از موشهاي نر بالغ که به گروههاي شم،
CCI، CCI به همراه قطع سافنوس، CCI به همراه تزريق فنتولآمين و CCI به همراه قطع سافنوس و تزريق فنتولآمين تقسيم شدند استفاده گرديد. 14 روز پس از ايجاد ضايعه عصبي، پاسخهاي رفتاري حيوان به وسيله تستهاي آلودينياي مکانيکي و حرارتي و هايپرآلژزياي مکانيکي و حرارتي و چگونگي استفاده از پاي آسيب ديده مورد بررسي قرار گرفت. فنتول آمين 20 دقيقه قبل انجام تستهاي رفتاري تزريق گرديد.
نتايج: يافته ها نشان داد ايجاد
CCI به صورت معني داري پاسخهاي رفتاري را در همه تستها افزايش ميدهد. ايجاد CCI به همراه سافنکتومي به جز در آلودينياي مکانيکي (تست Von Frey) باعث کاهش پاسخهاي رفتاري مي شود. تزريق فنتلآمين در موشهاي CCI شده باعث کاهش در همه پاسخهاي رفتاري در مقايسه با گروه CCI  شد. تزريق فنتولآمين در گروه CCI به همرا سافنکتومي نتوانست بهبودي در ميزان پاسخهاي رفتاري به جز چگونگي استفاده از پاي آسيب ديده بوجود آورد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده احتمالا عصب سافنوس به عنوان عصب همجوار با سياتيک مي تواند در بوجود آمدن پاسخهاي رفتاري و کاهش آن بوسيله فنتلآمين موثر باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 43  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی