برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه نقش نیتریک اکساید در وضعیت عمومی دستگاه تناسلی ماده در موش صحرایی اورایکتومی شده

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حبشي هادي*,نجف پور عليرضا,صادقي هشجين گودرز
 
 *دانشکده دامپزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي اروميه
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در دستگاه تناسلي نر، NO به عنوان يكي از عوامل دخيل در نعوظ محسوب مي گردد ولي اهميت آن در بقاي سلامتي دستگاه تناسلي ماده چندان شناخته شده نيست. هدف اين طرح بررسي نقش احتمالي NO پس از اواريکتومي در وضعيت رحم موش صحرايي بود.
مواد: 25 قطعه موش صحرايي ماده بالغ به 5 گروه دسته بندي شدند: شاهد منفي (جراحي بدون اواريکتومي)، شاهد مثبت (اواريکتومي + سالين)،
NTG (اواريکتومي + نيتروگليسرين L-Arg ,(1mg/kg (اواريکتومي + ال-آرژينين (10 mg/kg و L-NAME (اواريکتومي (L-NAME 0.75 mg/kg +. داروها بطريقه زيرجلدي روزانه دو بار بمدت 10 روز تزريق گرديدند. در روز يازدهم حيوانات بيهوش و از آنها خونگيري و CBC انجام گرديد. سپس کشته شدند و دستگاه تناسلي (رحم، سرويکس و واژن) و وزن مرطوب آن تعيين گرديد. سپس بافتها به مدت 24 ساعت در درجه حرارت 80 خشک و وزن گرديدند.
نتايج: بارزترين تغيير در تابلوي خوني افزايش پلاکتها در کليه گروههاي اواريکتومي شده بدون تاثيرپذيري از داروها بود. کاهش نسبي مونوسيتها در گروههاي دريافت کننده
NTG و L-Arg نيز مشاهده شد. وزن خشک و مرطوب گروه NTG به ميزان معني داري (تا 50%) در مقايسه با شاهد مثبت کاهش نشان داد (P<0.05). در گروه L-Arg نيز کاهش نسبي در وزن دستگاه تناسلي مشاهده شد.
نتيجه گيري: مهمترين يافته اين تحقيق تاثير تحليل برنده
NO بويژه وقتي که در مقادير زياد با منشا اگزوژن وارد بدن شود در دستگاه تناسلي حيوان ماده ميباشد. تحقيقات بيشتري لازم است تا وقوع احتمالي چنين پديده اي را در شرايط کلينکي بخصوص در زنان اواريکتومي شده اي که تحت درمان با نيترووازوديلاتورها هستند مورد مطالعه قرار دهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی