برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش نیتریک اکساید (NO) با منشا القایی در فعالیتهای فوندوس معده موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بزرگي عاطفه*,عرب حسينعلي
 
 *گروه فارماکولوژي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: وجود سيستم غيرآدرنرژيک و غيرکولينرژيک در قسمتهاي مختلف دستگاه گوارشي از جمله فوندوس معده بعضي از حيوانات به اثبات رسيده است. در مطالعه حاضر اثرات NO توليدي از منشا القايي در فعاليتهاي فوندوس معده موش سوري مورد بررسي قرارگرفت.
روشها: حلقه کاملي به عرض 2- 3 ميليمتر از فوندوس تهيه شد و داخل ارگان ايزوله حاوي محلول کربس
37c ثابت گرديد. هرگونه تغييرات انقباضي و انبساطي ناشي از حرکات حلقه فوندوس توسط کامپيوتر ثبت گرديد. در آزمايشهاي اول٬ توليد NO با منشا ساختاري بعنوان کنترل مورد بررسي قرارگرفت. حلقه فوندوس توسط سروتونين منقبض و سپس با ATP يا تحريک الکتريکي منبسط شد. سپس از مهار کننده هاي توليد NO يعني L-NAME و آمينوگوانيدين استفاده گرديد. در آزمايشهاي سري دوم براي توليد NO با منشا القايي از ليپوپلي ساکاريد استفاده و سپس از L-NAME٬ آمينوگوانيدين و L- NIL براي مهار توليد NO با منشا القايي استفاده گرديد.
نتايج: در سري اول افزايش
ATP٬ تحريک الکتريکي به محيط حلقه فوندوس منقبض شده توسط سروتونين سبب شل شدگي معني دار (P £0.5) گرديد که افزودن L-NAME باعث مهار اين انبساط شد اما آمينوگوانيدين نتوانست اثرات مهارکنندگي معني داري ايجاد کند. در گروه دوم L- NAME تاثير معني داري در مهار شل شدگي فوندوس نداشت در حاليکه آمينوگوانيدين و L-NIL بعنوان مهار کننده اختصاصي آنزيم نيتريک اکسايد سنتتاز القايي ميزان شل شدگي را بطور معني داري مهارکرد (P£0.5).
نتيجه گيري:
NO بعنوان يکي از واسطه هاي مطرح در فوندوس معده موش سوري هم بصورت ساختاري و هم القايي توليد و سبب شل شدگي عضله مي شود ليکن ميزان شل شدگي NO با منشا القايي کمتر از ساختاري ميباشد که احتمال دارد توليد NO با اين منشا سبب تخريب بافت فوندوس گرديده باشد .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 40  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی