برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات ضد دردی آنتاگونیست های گیرنده H2 بوسیله تست Hot plate بر روی موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كرمي محمد,ابراهيم زاده محمدعلي,احمدي اميرحسين,سعيدي ساروي سيدسهيل
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: داروهايي از جمله سايمتيدين، رانيتيدين و فاموتيدين داراي قدرت ويژه اي براي بلوک کردن گيرنده هاي H2 مي باشند و به طور گسترده در درمان زخم معده مصرف ميشوند. در مورد اين سه دارو آزمايشات گوناگوني صورت گرفته است ولي هنوز آمار دقيقي که مشخص نمايد چه دوزهايي باعث بروز اثرات ضد دردي مي شود در دسترس نمي باشد به همين دليل بر آن شديم تا اثرات ضد دردي اين سه دارو را با استفاده از تست Hot plate جهت تعيين دوز دقيق و نيز مقايسه آنها با هم بررسي نماييم.
مواد و روش ها: آزمايشات بر روي 70 سر موش سوري بالغ سفيد با وزن تقريبي 30- 25 گرم در سيزده گروه
(n=5) انجام شده است. گروهها عبارتند از: سايمتيدين (50, 100, 200) mg/kg، رانيتيدين (25, 50, 100, 200) mg/kg،و فاموتيدين (5, 10, 20, 40) mg/kg  و همچنين نرمال سالين و مورفين 5 mg/kg به گروه هاي شاهد و کنترل مثبت، که همه موارد فوق به روش داخل صفاقي (IP) تزريق گرديدند. موش ها در زمان هاي 20، 40 و 60 دقيقه پس از تزريق در Hot plate قرار گرفتند. همچنين بررسي هاي آماري توسط آزمون آماري Student T-test انجام شده و نتايج به صورت Mean±SEM بيان گرديده است.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که هر سه داروي سايمتيدين، راينتيدين و فاموتيدين باعث افزايش تحمل درد در موش ها نسبت به گروه شاهد مي باشد
(P<%1). بيشترين اثر ضد دردي مربوط به رانيتيدين با دوز 200 mg/Kg همچنين مدت زمان تحمل درد در موش در هر يک از دوزهاي مورد بررسي به طور دقيق بدست آمد.
بحث و نتيجه گيري: آنتاگونيست هاي گيرنده هيستامين از جمله آنتاگونيست هاي گيرنده
H2 با توجه به نقش بلوک کردن آنها مي تواند سبب مهار ارسال درد شود. در اين مطالعه نيز نشان داده شد که دوزهاي مشخصي از سه داروي سايمتيدين، رانيتيدين و فاموتيدين به عنوان آنتاگونيست گيرنده H2 باعث افزايش تحمل درد در زمان هاي مختلف در موش ها گرديد .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 473  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی