مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر عصاره Berberis vulgaris بر روي فعاليت آنزيم هاي آلکالن فسفاتاز، گلوتاتيون ترانسفوراز آلفافتو پروتئين کبدي در موشهاي سرطاني

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مطلب غلامرضا*,حناچي پريچهر,اتمان فوزيا
 
 *دانشکده پزشکي، دپارتمان بيومديکال، دانشگاه پرتراي مالزي (UPM)
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

گياه Berberis unlgaris در آسيا و اروپا يافت ميشود اين گياه داراي اثرات درماني بسياري است. تا بحال آثاري مثل ضد ميکروبي antipyretic و antipurtic براي اين گياه گزارش شده. هدف از انجام اين آزمايش بررسي اثز عصاره اين گياه بر روي مارکر سرطان کبد آلفا فتو پروتئين و آنزيمهاي کبدي مي باشد. تعداد 48 موش از نژاد Spragues dawley  که با وزن تقريبي 150-250 gr به دو گروه سرطاني و کنترل تقسيم شدند که در هر کدام از زير گروها (n=6) عصاره گياه با غلظتهاي 25, 50, 100 mg/kg داده شد. نتايج نشان داد که فعاليت ALP (P<0.05) و GST در گروه کنترل و سرطان به شکل معني دار متفاوت ميباشد و فعاليت GST, ALP در گروه کنترل که به آنها عصاره گياه داده شد به شکل معني داري پايين تر از گروه سرطان ميباشد. بر اساس نتايج بدست آمده ممکن است که عصاره اين گياه اين توانايي داشته باشد که بتواند شدت سرطان در گروه موشهاي سرطاني کاهش دهد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 30  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی