برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر استعمال حاد عصاره گل بابونه بر رفتارپرش و بیان c-fos در خلال سندرم قطع مصرف مرفین در موش های سوری نر بالغ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مساح آذر*,كسمتي مهناز,گله داري حميد,زادكرمي محمدرضا,اندشتي بهناز
 
 *گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: طولاني مدت بودن برخي علايم مربوط به اعتياد پيشنهاد مي کند که ممکن است اين تغييرات رفتاري ناشي از اثراتي باشد که مصرف بلند مدت مواد مخدر بر بيان ژن مي گذارد. مصرف مکرر داروهاي مخدر به طور مداوم انتقال سيناپسي را در سيناپس هاي حساس به دارو مختل مي کند. چنين اغتشاشاتي به هسته مخابره و در بيان ژن تغيير ايجاد مي کنند. تغيير بيان اين ژن ها باعث تغيير فعاليت نورون ها مي گردد که نتيجه آن ايجاد تغييرات پايدار در رفتار است. يکي از مکانيسم هاي که از طريق آن بيان ژن تحت تاثير قرار مي گيرد، تنظيم فاکتورهاي رونويسي مثل C-fos مي باشد. القا بيان C-fos به دنبال ترک مرفين در نواحي مختلف CNS موش هاي آزمايشگاهي مشخص شده است. اخيرا تغييرات همزمان بين پاسخ هاي رفتاري و بيان پروتئين C-fos در برخي مناطق CNS در موش هاي معتاد پس از مصرف نالوکسان مشاهده شده است. در اين تحقيق توانايي عصاره هيدروالکلي گل بابونه بر رفتار پرش و بيان فاکتور رونويسي C-fos به هنگام سندرم قطع مرفين در موش هاي سوري نر بالغ مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: موشها به 5 گروه (مرفين-سالين، مرفين- نالوكسان، مرفين-عصاره حاد بابونه-نالوكسان، مرفين-سالين-نالوكسان، سالين-نالوكسان) تقسيم شدند.
mRNA بافت مغز نود دقيقه پس از تيمارها در هر گروه استخراج شد. با استفاده از پروب نشاندار C-fos و بتااكتين (كنترل مثبت) و روش dot bloting، ميزان بيان C-fos آناليز گرديد.
نتايج: نتايج نشان دادند که استعمال حاد عصاره بابونه با دوز
30 mg/kg، نيم ساعت قبل از تزريق نالوکسان به موش هاي معتاد باعث کاهش معني دار رفتار پرش و بيان C-fos مغز به هنگام قطع مصرف مرفين شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که عصاره بابونه از طريق تاثير بر مکانيسم هاي داخل سلولي، اثر تسکين دهندگي بر علايم ناشي از قطع مصرف مرفين دارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 28  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی