برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاه دارچین (Cinnamum zeylanicum) بر روی هلیکوباکترپیلوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قلوبي آيدا*,خواجه كرم الديني مهرانگيز,رمضاني محمد,فضلي بزاز بي بي صديقه,خامه چيان الهام
 
 *دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پزشكي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

در اين تحقيق اقدام به بررسي اثرات عصاره دارچين در مهار رشد هليكوباكتر پيلوري شد. در ابتدا پوست دارچين خريداري شده از بازار، آسياب شده و به روش سوكسله و با كمك حلال متانول عصاره گيري انجام گرديد. از عصاره غليظ به دست آمده با استفاده از متانول غلظتهاي 50، 100، 150، 200 و 250 ميلي گرم در ميلي ليتر تهيه گرديد. در مرحله بعد، اثرات مهاري عصاره بر رشد ميكروب هليكوباكتر پيلوري بررسي گرديد. به اين منظور، از طريق بيوپسي، بافت بيمار به دست آمده و با استفاده از محيط كشت كلمبيا آگار و ايجاد شرايط ميكروآئروفيليك پرگنه هاي هليكو باكتر پيلوري به دست آمد. روش اول بررسي اثر مهاري عصاره، با روش چاهك پليت انجام شد. در اين مطالعه از ديسكهاي آنتي بيوتيكهاي مترونيدازول، آموكسي سيلين و تترايسكلين به عنوان شاهد مثبت استفاده شد. پس از تهيه كشت مجدد از پرگنه هاي هليكوباكتر پيلوري، در پليتها چاهك ايجاد شد و غلظتهاي مختلف عصاره درون چاهكها ريخته شد. سپس پليتها در شرايط ميكروآئروفيليك به مدت 7-5 روز در دماي 37oC نگهداري شد. بعد از اين مدت، قطر هاله عدم رشد اندازه گيري شد و نتايج، حاصل ميانگين سه بار اندازه گيري است. ميانگين قطر هاله هاي عدم رشد ايجاد شده توسط مقادير 330، 660، 990، 1320، 1480 و 1650 ميكروگرم عصاره در هر چاهك بر روي 35 سويه باكتري از 95 نمونه مثبت كشت شده، به ترتيب 18.06، 22.16، 25.2، 29.01، 31.10، 32.86 ميلي متر بود. MIC عصاره، به روش رقت در آگار تعيين شد. به اين منظور، مقدار مشخصي عصاره با محيط كشت، قبل از سرد شدن مخلوط و در پليتها ريخته شد. پس از گذشت يك هفته بررسي گرديد. مقدار MIC تعيين شده برابر 1.3 ميلي گرم بر ميلي ليتر بود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 206  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی