برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر برخی یون های فلزی دو ظرفیتی و اسمولیت ها بر روی پایداری، ساختار و فعالیت آنزیم تایروزیناز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غيبي نعمت اله*,صبوري علي اكبر
 
 *گروه فيزيولوژي و فيزيک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي قزوين
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: آنزيم تايروزيناز ارتوهيدروکيسلاسيون منوفنل ها به کاتکول ها (فعاليت کرزولازي) و اکسيداسيون کاتکول ها به ارتوکينون هاي مربوطه (فعاليت کاتکولازي) را کاتاليز مي نمايد. حاصل پليمريزاسيون ارتوکينون ها بيوپليمرهاي ملانين مي باشد که معروفترين محصول تايروزيناز و عامل رنگدانه طبيعي پوست، مو و چشم پستانداران و قهوه اي شدن نامطلوب ميوه ها و سبزيجات مي باشد.
روش ها: تغييرات ساختاري تايروزيناز در حضور يونهاي مس و نيکل و اسموليت ها با روش هاي اسپکتروسکوپي و ترموديناميکي بطور جداگانه بررسي شد.
نتايج: طيف هاي دور رنگ نمايي حلقوي وراي بنفش دور
(Far -UV CD) آنزيم انکوبه شده با هر دو يون فلزي نشان داد که ساختارهاي منظم دوم آنزيم کاهش مي يابند. افزايش نشر فلوئورنس ANS نيز بر باز شدن جزيي ساختار سوم آنزيم دلالت داشت. نتايج اسپکتروسکوپي و ترموديناميکي اين يونها تغييرات ساختماني در تايروزيناز بصورت يک حالت واسرشتگي (Unfolding) جزيي را نشان دادند. آمينواسيدهاي آسپارتيک اسيد، هيستيدين، فنيل آلانين و تري هالوز بعنوان يک اسموليت قندي افزايش انرژي آزاد آنزيم و در نتيجه پايدار کنندگي آن را بدون تغيير در ساختار دوم آن بدنبال داشتند. در مورد آسپارتيک اسيد و هيستيدين کاهش برجسته در نشر فلوئورسنس و انقباض جزيي ساختار سوم آنزيم در توافق با پارامترهاي ترموديناميکي آن بود.
نتيجه گيري: مس و نيکل کاهش پايداري ترموديناميکي آنزيم و تري هالوز بهترين سازگاري را براي پايداري آنزيم هم در خواص ساختماني و ترموديناميکي در مطالعات غير طبيعي شدن شيميايي و دمايي بدنبال داشت
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 183  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی