برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی هیستومورفومتریک و ایمونوهیستوشیمی کال استخوان تیبیا پس از تابش امواج اولتراسوند منقطع با فرکانس پایین در خرگوش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صدرايي سيدهمايون*,كاكا غلامرضا,دشت نورد حسين,كريمي زارچي علي اكبر,غنجال علي,ميرشفيعي غلامعلي,محبي حسنعلي,مفيد محمود
 
 *تهران، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)، پژوهشکده طب رزمي، مرکز تحقيقات تروما
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: استفاده از امواج اولتراسوند با شدت پايين در درمان بسياري از بيماريها روز به روز است. در تحقيق حاضر، اثرات اولتراسوند درماني بر التيام شكستگي استخوان تيبياي خرگوش مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: تعداد 18 سر خرگوش با وزن حدود
2.5-3 kg وزن و سن حدود شش ماه سن داشتند، يك شكستگي عرضي در قسمت مياني تنه استخوان تيبياي پاي راست ايجاد فيكس گرديد. خرگوش هاي به گروه كنترل و دو گروه اولتراسوند درماني 50 و 100 ميلي وات تقسيم شدند. در خرگوشهاي گروه تجربي از امواج اولتراسوند منقطع، با دوز 50 و 100 ميلي وات و به مدت 15 دقيقه روزانه استفاده شد. در خرگوشهاي گروه كنترل نيز، جريان صفر بود. بعد 7 هفته، خرگوشها كشته شدند. و استخوان تيبياي آنها همراه با کال استخواني به طور كامل خارج گرديد. جهت مطالعات بافت شناسي، مقاطع 5 ميكروني از بلوكهاي پارافيني، حاوي ناحيه كال استخواني تهيه گرديده و پس از رنگ آميزي نمونه ها به روش مطالعه مورفومتري.
نتايج: ميانگين ميزان ترابكولاهاي استخواني در گروه كنترل
64.4±4.06 و در گروه تجربي (50 ميلي وات بر سانتيمتر مربع) شکستگي ساده 7 هفته اي 56.57±3.81 و همچنين در گروه تجربي (100 ميلي وات بر سانتيمتر مربع) شکستگي ساده 7 هفته اي 84.04±0.74 بود که بدين ترتيب اختلاف معني دار آماري را بين اين گروهها نشان نداده است (p<0.05). ميانگين تعداد استئوبلاست ها در گروه كنترل 23.26±1.08 و در گروه تجربي (50 ميلي وات بر سانتيمتر مربع) شکستگي ساده 7 هفته اي 17.58±0.95 و همچنين در گروه تجربي (100 ميلي وات بر سانتيمتر مربع) 26.80±1.65 بود که بدين ترتيب اختلاف معني دار آماري را بين اين گروهها نشان نداده است (p<0.05). نتايج ايمونوهيستوشيمي حاصل از شمارش سلولهاي استئوبلاست مارکدار شده با ki67 نشان داد که اختلاف فاحشي ميان تعداد سلولهاي در حال تکثير در گروههاي کنترل و تجربي مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر مويد آن است كه اولتراسوند درماني طبق برنامه اجرا شده تاثيري بر روند التيام شكستگي و شکل گيري کال در استخوان تيبياي خرگوش نداشته است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی