برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر مرفین بر فرکانس تشنج هیپوکامپی در نوزاد موش بصورت in vitro

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صبوري احسان,قادري پاكدل فيروز,شيرپور عليرضا,كريمي پور مجتبي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام اين مطالعه تعيين اثر مرفين بر فركانس حملات صرعي ايجاد شده بوسيله مايع مغزي نخاعي با منيزيم پايين در هيپوكامپ كامل نوزاد موش سوري در خارج بدن بوده است.
مواد و روش: در اين تحقيق موشهاي نوع
11 C57/BL6 تا 19 روزه مورد استفاده قرار گرفت (n=25). هيپوكامپ زنده بصورت سالم و دست نخورده با دقت از بقيه مغز جدا شد و در ACSF استاندارد حداقل به مدت يك ساعت قبل از ثبت نگهداري شد. ACSF با منيزيم كم براي مشروب كردن بافت همراه با اكسيژن مورد استفاده قرار گرفت كه باعث ايجاد فعاليت صرعي در بافت شد. ثبت الكتروفيزيولوژيك بطور عمده از لايه هرمي در ناحيه CA1 به عمل آمد. فعاليتهاي صرعي از نظر فركانس اجزاي مختلف حمله مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج: همه غلظتهاي استفاده شده مرفين در اين مطالعه و نالوكسان با غلظت
10 mM فركانس تمام اجزاي حمله، بخصوص قسمت تونيك را كم كرد. نالوكسان نه تنها اثرات مرفين بر فركانس امواج صرعي را مسدود نكرد، بلكه فركانس فعاليتهاي صرعي را بيشتر كاهش داد. همچنين استفاده توام مرفين و نالوكسان باعث حذف كامل قسمت تونيك-كلونيك فعاليت صرعي شد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه مرفين احتمالا از راهي به جز گيرنده هاي شناخته شده اپيوئيدي باعث كاهش فركانس حملات صرعي شده، زيرا نالوكسان به عنوان آنتاگونيست عمومي اين گيرنده ها نتوانست جلو اثر مهاري مرفين را بگيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی