برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی بر ساختار آلبومین سرم انسانی از دیدگاه بیوترمودینامیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدي نژاد احمد*
 
 *دانشکده علوم پيراپزشکي و دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

بسياري از مطالعات منجمله مطالعه ساختار فضايي آلبومين سرم انساني به وسيله کريستالوگرافي اشعه-x نشان داده است که آلبومين سرم انساني داراي سه دومين تقريبا مشابه از نظر انرژي مي باشد بطوري که هر کدام از آنها شامل دو زير دومين نسبتا شبيه مي شود. نتايج کريستالوگرافي اشعه-x نشاندهنده اين است که آلبومين سرم انساني داراي دو بخش کاملا مجزا ميباشد بطوري که يک بخش، کاملا سفت شده و شامل سه زير دومين مي باشد و بنام سر آلبومين نام گذاري شده است. در حالي که بخش ديگر شلتر بوده و قدري کشيده تر و بنام دم آلبومين ناميده مي شود که اين هم شامل سه زير دومين ديگر است. آلبومين سرم انساني استخراج شده پس از خالص سازي در بافر فسفات 5/2 ميلي مولار و 37 درجه سانتيگراد با pH 7.4 دياليزشده و سپس با غلظتهاي مختلف قند گلوکز در غلظتهاي 1.5 mg/ml (شروع ديابت)، 3 mg/ml (ديابت شايع) و 5 mg/ml (ديابت حاد) به مدت ده روز در 37 درجه سانتيگراد انکوبه (همجوار) ميگردد. در خلال همجواري گلوکز و آلبومين پديده گلوکزيلاسيون (پيوند شدن گلوکز با آلبومين) بصورت غير آنزيمي رخ ميدهد و آلبومين گلوکزيله شده (GHSA) تشکيل مي شود. پس از اين مرحله هر کدام از آلبومينهاي گلوکزيله شده و غير گلوکزيله (HSA) بطور جداگانه بوسيله دودسيل تري متيل آمنيوم برومايد (DTAB) تيتر مي شود. نتايج نشان ميدهد که: دناتوراسيون HSA طي دو مرحله کاملا جداگانه رخ ميدهد، مرحله نخست مربوط به دم و مرحله دوم مربوط به سر آلبومين مي باشد. در صورتيکه دناتوراسيون GHSA طي سه مرحله مجزا از يکديگر اتفاق مي افتد و هر چقدر که غلظت گلوکز افزايش مي يابد اين مراحل بيشتر تفکيک گشته و اختلاف بين آنها بيشتر آشکار مي شود. نتايج حاصله از نمودارهاي ميکروکالريمتري به وسيله Differential Scanning Calorimetry نيز تاييد کننده اين موضوع مي باشد که با زيادتر شدن غلظت گلوکز همجوار شده با آلبومين در GHSA با افزايش دومينهاي حاوي انرژي روبه رو مي شويم. لذا ميتوان گفت که گلوکز از طريق فشرده تر کردن سر آلبومين و شلتر کردن ساختمان دم آلبومين باعث بيشتر فاصله گرفتن اين دو بخش وتفکيک بين آندو از يکديگر ميشود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 124  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی