برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی اثر سینرژیک تجویز توام تاکسول با آتورواستاتین بر روی رده سلولی MDA-MB-468

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صادقي حجت*,ميناييان محسن,آنالويي مريم
 
 *گروه شيمي دارويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تاکسول از داروهاي سايتوتوکسيک وسيع الطيف ميباشد كه استفاده از آن علاوه بر گراني آن مشکلاتي همچون نفوذ کم دارو بدرون سلول را به همراه دارد. استاتينها داروهايي با عوارض جانبي کم هستند که از طريق مکانيسمهاي متعددي باعث مهار رشد سلولهاي توموري ميشوند. در اين مطالعه ارزيابي اثر تجويز توام تاكسول با آتورواستاتين بر روي رده سلولي MDA-MB-468 مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: رده سلولي
MDA-MB-468 در محيط کشت RPMI کشت داده شد. براي انجام مطالعات سايتوتوکسيسيتي از استوک 1 mM ساخته شده از تاکسول غلظتهاي 1, 0.1 و 2 ميکرومولار و از آتورواستاتين غلظتهاي 25/0, 5/0, 1, 2, 4, 8, 16 و 32 ميکرومولار آماده شد و اثرات تجويز همزمان و همچنين اثرات تجويز تاکسول 24 ساعت بعد از تجويز آتورواستاتين توسط روش MTT مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج: با تاثير غلظتهاي مختلف آتورواستاتين، در غلظتهاي پايين 25/0 و 5/0 ميکرومولار اثرات تحريک کننده رشد ديده شد، ولي غلظتهاي 8, 16 و 32 ميکرومولار آتورواستاتين كاملا سايتوتوکسيک بود. در اثر تجويز همزمان دو دارو در غلظتهاي 25/0، 5/0، 1 و 2 ميکرومولار آتورواستاتين همراه هر سه غلظت تاکسول اثر سينرژيک سايتوتوکسيک ديده نشد، اما با تجويز تاکسول 24 ساعت بعد از تاثير آتورواستاتين اثر سينرژيک سايتوتوکسيک مشاهده شد.
نتيجه گيري: مطالعات قبلي نشان داده که رده سلولي
MDA-MB-468 نسبت به غلظتهاي پايين آتورواستاتين حساس نبوده و سلولهايي كه از قبل تحت تاثير استاتين قرار گرفته اند در پاسخ به افزودن داروي سايتوتوكسيك دوم اثر متفاوتي نشان ميدهند؛ در اين مطالعه نيز مشاهده شد که تجويز تاكسول 24 ساعت بعد از تجويز آتورواستاتين باعث ايجاد اثر سينرژيك سايتوتوكسيك ميگردد و شايد بتوان توام درماني استاتينها و داروهاي سيتوتوكسيك را در in vivo توصيه نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 48  
 











آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی